Van het gas af?

LOKAAL TOEPASSEN VAN WKK’S IS EEN GOEDE OPTIE

In de ons omringende landen wordt geïnvesteerd in de toepassing van aardgas. In Nederland roepen we dat we er zo snel mogelijk vanaf moeten. Dit is een tegenstelling die om uitleg vraagt.

Om te beginnen kunnen we beter stellen dat Nederland van het Gronings gas af moet. Dit is per direct mogelijk met behulp van buitenlands gas.
Feit, het landelijke gasnet is in een betere staat dan het elektriciteitsnet.
Feit, het grootste deel van onze elektriciteit wordt opgewekt door het verstoken van kolen en/of gas.
Feit, het elektraverbruik zal bij volledige overgang sneller stijgen dan de groene opwekking.
Feit, het gros van de bestaande gebouwen is nauwelijks geschikt te maken voor lagetemperatuurverwarming.

Realistisch blijven

Het antwoord op de vraag of Nederland van het gas af moet is naar de visie van Gasengineering: nee. Ja, we moeten gefaseerd van het gebruik van fossiele brandstoffen af, maar we moeten ook realistisch blijven en de technieken toepassen die geschikt zijn voor de doelgroep. Nieuwbouw: laagtemperatuuroplossingen. Bestaande bouw: afhankelijk van de staat van het pand hoogtemperatuur laten en gebruik maken van technieken die CO2 besparend zijn.

Lokale WKK’s

Een goede oplossing in de transitiefase is het lokaal toepassen van WKK’s. De XRGI serie van Gasengineering is in staat elektra terug te leveren per woning en tegelijk de, hoogtemperatuur, warmte toe te passen in de blokverwarming. Hierdoor wordt de CO2 footprint verlaagd en stijgt het energielabel. Daarnaast wordt er optimaal gebruik gemaakt van de bestaande netten en wordt de elektra opgewekt op het moment dat er behoefte aan warmte is. Dit is een mooie aanvulling op de elektra die opgewekt kan worden met zonnepanelen.