Waterzijdig inregelen met AFC-technologie

Waterzijdig inregelen kan zowel het comfort verhogen als energiebesparingen tot wel 35% opleveren. In de praktijk wordt waterzijdig inregelen echter in niet meer dan een kwart van alle verwarmingssystemen toegepast. Dat ligt voornamelijk aan het feit dat de bestaande systeem- en leidingstructuur vaak niet bekend is, wat het moeilijk, bewerkelijk en/of duur maakt om de noodzakelijke indelingsparameters te bepalen en alsnog regelonderdelen te installeren. Innovatieve AFC-technologie met automatische debietregeling (Automatic Flow Control – AFC) zorgt ervoor dat waterzijdig inregelen zelfs onder moeilijke, lastig te berekenen omstandigheden kan worden uitgevoerd. Dat biedt een oplossing die zowel eenvoudig als betrouwbaar is.

Het doel van waterzijdig inregelen is om alle warmtebronnen – zoals radiatoren of vloerverwarmingselementen – van warm water te voorzien conform de eisen die aan de betreffende kamertemperatuur worden gesteld. Om dit te realiseren moeten de drukomstandigheden binnen het systeem worden ingeregeld en dient het maximale debiet voor elke warmtebron te worden ingesteld. Dat resulteert in meer comfort dankzij warmteverdeling die correspondeert met de feitelijke behoefte – zelfs na een temperatuurdaling 's nachts – en zonder geluid in de afsluiters. Daarnaast kan het pompvermogen, en daarmee ook het energieverbruik en/of de toevoertemperatuur, in de meeste gevallen worden gereduceerd. De lagere retourtemperatuur als gevolg daarvan zorgt ook voor een vergelijkbaar effect in condensatieketels. Wanneer waterzijdig inregelen op de juiste wijze wordt geïmplementeerd, resulteert dat in een significante toename in efficiëntie en energiebesparingen tot wel 35%. Het is zelfs zo dat deze maatregel inmiddels een randvoorwaarde is voor alle stimuleringsprogramma's in het kader van de Europese richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen als het gaat om het renoveren van verwarmingsinstallaties of het aanleggen van nieuwe systemen.

waterzijdig inregelen.
Het doel van waterzijdig inregelen is het bereiken van een optimale warmteverdeling in het gehele systeem, wat niet alleen leidt tot toegenomen comfort en efficiëntie, maar ook tot energiebesparingen tot wel 35%.

Maar waar waterzijdig inregelen dankzij bekende variabelen tegen relatief lage kosten kan worden berekend voor nieuwe gebouwen, heeft men bij bestaande systemen vaak met complicerende omstandigheden te maken. Bij oudere gebouwen kan het zijn dat er geen gedetailleerde documentatie meer is van het systeem, en dat de systeemstructuur en ligging van leidingen goeddeels onbekend zijn. In dergelijke gevallen is het moeilijk om de relaties tussen individuele parameters te bepalen, wat leidt tot steeds hogere uitgaven voor complexe inschattingsberekeningen – zoals de berekening van de leidingloop. Indien een deel van de weerstand in het verwarmingssysteem bijvoorbeeld niet duidelijk aan individuele warmtebronnen kan worden toegeschreven, wordt het moeilijk of zelfs onmogelijk om de afsluiterinstelling als functie van het drukverschil nauwkeurig te bepalen. Bovendien is het alsnog installeren van regelelementen, zoals drukverschilregelaars, soms maar beperkt mogelijk vanwege een onbekende, ontoegankelijke of verborgen leidingstructuur.

Automatische debietregeling

Wanneer de afsluiter is ingesteld, regelt AFC-technologie die is geïntegreerd in alle standaard afsluiterformaten en -ontwerpen die direct op de warmtebron zijn geïnstalleerd, volledig onafhankelijk van de afsluiterdruk het maximale debiet.

AFC-technologie is ontwikkeld om waterzijdig inregelen onder moeilijke, lastig te berekenen omstandigheden aanzienlijk te vereenvoudigen. Deze technologie, ontwikkeld en gepatenteerd door IMI Hydronic Engineering, maakt automatische debietregeling mogelijk dankzij het innovatieve binnenwerk van de afsluiters. AFC-producten worden direct bij de warmtebron geïnstalleerd en regelen het maximale debiet, onafhankelijk van het drukverschil bij de afsluiter. Alleen de ingestelde hoeveelheid warm water wordt doorgelaten naar de radiator of het verwarmingscircuit. Dit vindt hoofdzakelijk plaats in deellastbedrijf – een bedrijfsmodus die in de praktijk het meest voorkomt. De drukschommelingen die aan gesloten afsluiters in andere ruimtes te wijten zijn, hebben geen effect op de regeleigenschappen van het met AFC-technologie uitgeruste binnenwerk. Op die manier garandeert automatische debietregeling onder alle bedrijfsomstandigheden een geoptimaliseerd en waterzijdig ingeregeld verwarmingssysteem.

Alleen de verwarmingscapaciteit per ruimte of het geïnstalleerde verwarmingsvermogen is vereist om het maximale debiet van de warmtebron te berekenen. Het afvoerleidingstelsel is niet relevant voor de berekening. Daardoor zijn de normaal gesproken voor waterzijdig inregelen vereiste systeemparameters met betrekking tot leidingstelsel, drukverschil, debiet en Kv-waarden niet langer noodzakelijk. Op basis van het temperatuurverschil in het systeem (Δt) en het verwarmingsvermogen (Q) of de aanwezige radiatorgegevens (type, lengte en hoogte) kan de corresponderende instelling voor het maximale debiet duidelijk in de tabellen worden afgelezen. Er zijn ook tabellen met empirische waarden beschikbaar om het verwarmingsvermogen te bepalen, evenals formulieren en rapporten om het waterzijdig inregelen te verifiëren – bijvoorbeeld ter indiening bij kredietinstanties (zoals KfW) of toezichthouders (zoals het Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle).

Iedere warmtebron in het systeem dient te zijn uitgerust met automatische debietregeling om ervoor te zorgen dat de AFC-technologie perfect functioneert en het systeem optimaal is ingeregeld. Wanneer dit niet het geval is, kunnen individuele radiatoren of verwarmingscircuits als omloopverbinding gaan fungeren en de doorstroming onder deze speciale gedeelten vergroten, met een nadelig effect op de hydronica van het gehele systeem. AFC-technologie is beschikbaar voor praktisch alle veelgebruikte toepassingen, zoals tweepijps-radiatorsystemen en vloerverwarmingssystemen, maar ook voor gemengde toepassingen. Dit uitgebreide productassortiment maakt effectief waterzijdig inregelen met behulp van AFC-technologie in vrijwel alle verwarmingssystemen mogelijk, bijvoorbeeld voor één of meerdere woningen of voor grotere panden. Zo lang het maximaal aangegeven drukverschil bij iedere afsluiter niet wordt overschreden, is het mogelijk om een onbeperkt aantal componenten te installeren. De enige vereiste is dat op de meest veraf gelegen afsluiter het laagste drukverschil wordt ingesteld en dat het systeem daarna wordt ontlucht.

Een groot productassortiment en de kleinste afsluiters op de markt

AFC-technologie.
De door IMI Heimeier ontwikkelde AFC-technologie stelt zelfs onder moeilijke, lastig te berekenen omstandigheden de functionaliteit van de systeemhydronica veilig

De AFC-technologie is vier jaar geleden ontwikkeld voor vloerverwarmingverdelers en nu ook beschikbaar voor tweepijps-radiatorsystemen. Voor traditionele radiatoren met aansluitingen aan de zijkant is automatische debietregeling toegevoegd aan de reeds bewezen thermostatische afsluiter. Bovendien is AFC-technologie voor het eerst ook beschikbaar als thermostatische binnenwerk voor radiatoren met geïntegreerde afsluiters. Vanwege de compatibiliteit met bestaande modellen is het binnenwerk eenvoudig te installeren. Om bestaande radiatoren met geïntegreerde afsluiters om te bouwen, biedt IMI Heimeier een overeenkomende aansluitcombinatie voor radiatoren met onder aansluiting. Het productassortiment voor automatische debietregeling omvat tevens aansluitcombinaties voor badkamer- en design-radiatoren met tweepunts-aansluitingen.

Veelgebruikte formaten en de goede hanteerbaarheid maken ongecompliceerde vervanging mogelijk met behulp van bestaande voorraad. Daarnaast is de nieuwste generatie innovatieve thermostatische afsluiters onlangs opnieuw ontworpen. Met de 'Eclipse' – die beschikt over een aanzienlijk kleiner binnenwerk en de integratie van AFC-technologie in een standaard behuizing – biedt IMI de kleinste thermostatische afsluiters met automatische debietregeling die op dit moment op de markt zijn. Daardoor omvat het assortiment nu alle gangbare uitvoeringen, waaronder haaks, recht, dubbelhaaks en axiaal met binnen- en buitendraad, haaks en recht met perskoppeling, en recht met bocht.

De afsluiters – die conform DIN EN 215 zijn getest en gecertificeerd – zijn dus snel en eenvoudig te vervangen op alle soorten aansluitingen. Tegelijkertijd zijn ze visueel aantrekkelijk op moderne, platte radiatoren, en zijn ze veel eenvoudiger te installeren op moeilijk bereikbare radiatoren in krappe ruimtes. Voor toekomstige systeemupgrades maakt integratie van AFC-technologie in standaard afsluiterhuizen ook kosteneffectieve vervanging van het binnenwerk mogelijk zonder dat de hele afsluiter moet worden verwijderd of het systeem moet worden afgetapt. Geschikte producten zijn voorzien van 'II+'-markering. Dankzij het exclusieve gebruik van veerbelaste componenten is de afsluiter niet gevoelig voor neerslag of grove vuildeeltjes die onder bepaalde omstandigheden kunnen voorkomen, met name in de warmwatercircuits van bestaande systemen.

Ongecompliceerde en praktische installatie

wijdvertakte systeemindeling.
In bestaande installaties zijn de leiding- en systeemstructuur grotendeels onbekend, wat het lastig of onmogelijk maakt om de indelingsparameters te bepalen om het systeem in te regelen.

De innovatieve thermostatische afsluiter is ontworpen voor een debietbereik tussen 10 (instelwaarde 1) en 150 (instelwaarde 15) l/h. Met behulp van de zeshoekige instellingsknop kan de afsluiter volledig regelbaar worden ingesteld. Daarna kan het maximale debiet worden geregeld in combinatie met alle verkrijgbare thermostatische regelelementen en motoren, maar ook in volledige geopende systemen, waardoor herberekening en aanpassing van de instellingen niet nodig zijn. In tegenstelling tot veelgebruikte vooraf ingestelde thermostatische afsluiters garandeert de afsluiter met automatische debietregeling een vrijwel geruisloze werking bij drukverschilwaarden tot 60 kPa, wat drukverschilregelaars zelfs in systemen met veel vertakkingen overbodig maakt. Zelfs in kleine systemen, waar beperkte pompopvoerhoogte 15 kPa (1,5 m) overschrijdt, vormt automatische debietregeling een aantrekkelijke oplossing. Typische toepassingen omvatten autonome gasverwarmingssystemen waarbij het niet mogelijk is om een drukverschilregelaar te installeren vanwege ruimtegebrek (bijv. wanneer de leiding direct achter de condensatieketel in de muur verdwijnt).

AFC-technologie is in de afsluiter geïntegreerd op een manier die het ingestelde debiet garandeert met een proportionele afwijking van maximaal 2 K. Daardoor heeft het regelverschil geen invloed op de berekening van het maximale debiet. Betrouwbaar gebruik van AFC-technologie is ook mogelijk in systemen die zijn ontworpen om de primaire energiefactor van het systeem te optimaliseren met een proportionele afwijking van 1 K. Er moet op worden gelet dat het debiet bij de warmtebron niet hoger is dan 90 l/h. Naast seminars voor het plannen en toepassen van AFC-technologie, met name in grotere systemen, biedt IMI uitgebreide ondersteuning tijdens de projectplanning en installatie via haar eigen Sales Engineers. Op www.imi-hydronic.com kan gratis de 'EasyPlan'-software worden gedownload. Dit rekenprogramma kan helpen om de indelingsparameters te bepalen die nodig zijn voor een verwarmingssysteem met tot wel honderd warmtebronnen, evenals het corresponderende debiet en de instellingen voor automatische debietregeling.

 

Waterzijdig inregelen kan zowel het comfort verhogen als energiebesparingen tot wel 35% opleveren. In de praktijk wordt waterzijdig inregelen echter in niet meer dan een kwart van alle verwarmingssystemen toegepast. Dat ligt voornamelijk aan het feit dat de bestaande systeem- en leidingstructuur vaak niet bekend is, wat het moeilijk, bewerkelijk en/of duur maakt om de noodzakelijke indelingsparameters te bepalen en alsnog regelonderdelen te installeren. Innovatieve AFC-technologie met automatische debietregeling (Automatic Flow Control – AFC) zorgt ervoor dat waterzijdig inregelen zelfs onder moeilijke, lastig te berekenen omstandigheden kan worden uitgevoerd. Dat biedt een oplossing die zowel eenvoudig als betrouwbaar is.

Hoe kunt u de Eclipse TRV instellen?

Hoe kiest u de juiste thermostatische radiatorafsluiter?

Eclipse automatische thermostatische radiatorafsluiter product demonstratie

De bedrijfsgeschiedenis van IMI Hydronic Engineering