Naar Nul op de Meter

Ombouwmethode voor woningen van vóór 1970

bestaande situatie

nieuwe situatie

Een samenwerking tussen partijen die leidt tot een verduurzaming van de gebouwenvoorraad, is altijd een stap in de juiste richting. BIK Bouw, TU Delft, Climate KIC, Itho Daalderop, Kingspan en Sto Isoned slaan de handen ineen. Deze partijen hebben een methode ontwikkeld die de oplossing biedt voor woningen van vóór 1970, waarbij bouwtechnische gebreken bekend zijn.

2nd Skin® is de naam voor de verduurzamingsmethode. De methode baseert zich met name op etagewoningen, waarbij de buitenzijde van het gebouw gerenoveerd dient te worden. Een combinatie van slimme technologieën verbetert de duurzaamheid van de woningen. De 2nd Skin®-methode is toepasbaar op zeer grote schaal wegens de gemakkelijk produceerbare componenten.

Stevige duurzaam jasje

Een aantal maatregelen wordt getroffen als 2nd Skin® wordt toegepast. Zo wordt er een nieuwe gevelconstructie op de bestaande gevel geplaatst. Daarnaast wordt de installatie van buitenaf geregeld en onderhouden. Innovatief is dat deze optimalisatiemethode inclusief de installatie van buitenaf plaatsvindt met modulaire technieken. Deze zijn licht van gewicht en kunnen daardoor zonder aanpassing van de bestaande constructie van de gevel of fundering en zonder verbouwing van het interieur worden toegepast. Door de installatie aan de buitenzijde van de woning te plaatsen is het niet nodig om de ruimte binnen de woning te verkleinen door deze duurzame energie-installatie. Door de installatie los te koppelen van de woning ontstaan verschillende mogelijkheden voor energievoorziening en ventilatie. De buitengevel zal daarnaast te allen tijden worden geïsoleerd met een gevelisolatiesysteem van Sto.

Eerste 2nd Skin®-project

De Soendalaan in Vlaardingen is het eerste 2nd Skin®-project en daarmee ook een pilot voor de woningcorporatie Waterweg Wonen. Het gebouw uit de jaren 50 is sterk verouderd en is energetisch niet veel anders dan haar bouwjaar: de tijd van duurzaam wonen was er nog niet. De doelstellingen bij deze renovatie zijn duidelijk:
 verduurzaming van de woningen, waardoor zij de komende 25 jaar meekunnen;
 energiezuinige maatregelen waardoor de energiekosten dalen;
 een verbetering van het gevelbeeld;
 tevreden bewoners door de juiste bewonerscommunicatie.

Lage energiekosten

Door het concept Nul op de Meter te verwerken in de renovatie zullen de woonlasten van de bewoners niet omhoog gaan. In principe heeft de bewoner zelf het meeste invloed op de woonlasten, met name op de energiekosten. Bij normaal (doorsnee) gebruik zullen de woonlasten zeker niet stijgen. Een enkele stijging kan voorkomen als de bewoner de installatie niet op de juiste manier gebruikt. Daarvoor ondersteunt TU Delft in samenwerking met Waterweg Wonen de bewoner om tot een zo voordelig mogelijk resultaat te komen.

Bodemwarmtepompsysteem

Volgens Arno Roodbol, als projectmanager van installatiebedrijf Giesbers & Van der Graaf bij het project betrokken, is eenvoudig te verklaren waarom Itho Daalderop als partner binnen 2nd Skin de warmtepompen levert. “Wij installeren al bijna 20 jaar bodemwarmtepompsystemen van deze fabrikant, en zijn er altijd heel tevreden over geweest. Zowel over de producten zelf, als over de service en de manier waarop de prestaties na oplevering worden gemonitord.” Bij het project in Vlaardingen is berekend dat de warmtelast per woningkolom 4,5 kilowatt bedraagt. De WPU 55 van Itho Daalderop, het type warmtepomp dat er wordt geplaatst, levert 5,5 kilowatt. Roodbol: “De overcapaciteit zorgt er straks voor dat de tapwaterboilers sneller worden geladen. Mocht een boiler een keer te snel leegraken, bijvoorbeeld omdat veel mensen kort achter elkaar douchen, dan kunnen bewoners er zelf voor zorgen dat hij sneller laadt, dankzij de overdimensionering van de warmtepomp.”