Warmtepompkennis

Vereist bij het werken aan energieneutrale woningen

Nu de bouwwereld serieus werk maakt van het streven naar een energieneutrale woonomgeving, wordt een warmtepompsysteem de meest gangbare klimaatinstallatie. Een installateur of monteur die de komende jaren beslagen ten ijs wil komen, moet de kennis hierover in huis hebben. Een praktisch hulpmiddel daarbij is het Kleintje Grondgebonden Warmtepompen.

Eind 2017 verscheen het ISSO Kleintje Grondgebonden Warmtepompen voor de Woningbouw, speciaal gericht op de installateur en monteur op de werkvloer. Het naslagwerk is een compact hulpmiddel voor installatie en onderhoud van grondgebonden warmtepompen. Dit Kleintje Warmtepompen bevat een verzameling van eisen en middelen die nodig zijn om een verwarmingsinstallatie met warmtepomp te realiseren en te beheren. Het zwaartepunt van de informatie ligt bij de opwekkingsinstallatie en de bron.

Voor goed geïsoleerde woningen

De kennis in dit nieuwe ISSO ‘Kleintje’ is bedoeld voor goed geïsoleerde woningen met een individuele verwarmingsinstallatie waarin een elektrisch aangedreven warmtepomp de opwekker is. Daarbij zorgt de warmtepomp voor de volgende functies:
- verwarmen van de vertrekken in de woning;
- warmtapwater;
- passief koelen van de vertrekken in de woning.

De warmtepomp is aangesloten op een individuele verticale bodemwarmtewisselaar(s). Dit kan in zowel nieuwbouwwoningen maar ook in grondig gerenoveerde, bestaande woningen.

Belangrijkste aandachtspunten

Al meteen aan het begin van het compacte naslagwerk komen 10 belangrijke aandachtspunten aan de orde. Dit lijstje vormt een handige checklist om er zeker van te zijn dat het warmtepompsysteem probleemloos kan functioneren zodra deze is opgeleverd. Eén van de aandachtspunten is: zorg dat je vanaf het begin van het project overlegt en afstemt met de bouwers, de installatieontwerpers en de bronboorders. Een ander aandachtspunt, helemaal aan het eind van het traject, is de noodzaak om gebruikers/bewoners op een adequate wijze te informeren over de eigenschappen en het gebruik van de verwarmingsinstallatie met warmtepomp. Veel problemen en zelfs storingen zijn te herleiden op een gebrekkige voorlichting; als de monteur wegrijdt, weet u dan zeker dat uw klant snapt hoe het systeem werkt?

Denken in concepten

De gebundelde kennis richt zich op alle installatiebedrijven waar mensen zich bezighouden met advisering, ontwerp, montage en beheer en onderhoud van warmtepompinstallaties. Bij het uitwerken van het Kleintje Warmtepompen zijn de systeemconcepten en installatieconcepten met een warmtepomp het uitgangspunt. Deze concepten worden uitgewerkt in de programmafase van een project. Daarbij draait het om de wensen van de opdrachtgever, de technische en economische eigenschappen en de haalbaarheid van de systeemconcepten en installatieconcepten.

Installatieconcepten uitwerken

Op basis van de mogelijke installatie­concepten bevat het Kleintje in de ontwerpfase één uitgewerkt installatieconcept. Met behulp van een installatieschema (processchema) kan men de verschillende apparaten en componenten selecteren en dimensioneren. Uitgangspunt bij het ontwerp is dat de eigenschappen van het installatieconcept, die in de Programmafase zijn uitgewerkt, in de ontwerpfase moeten worden gerealiseerd.

Het Kleintje Grondgebonden Warmtepompen is verkrijgbaar in de ISSO KennisBank.

Beheren en randvoorwaarden

In de beheerfase behandelt het Kleintje Grondgebonden Warmtepompen de aspecten die betrekking hebben op de levensduur en de handhaving van het lage energiegebruik van de warmtepompinstallatie. Het doel van de ISSO Kleintjes is om de vakman toegankelijke kennis te bieden die hij direct kan toepassen bij het ontwerp of op de bouwlocatie. Daarom bevat het handboekje veel afbeeldingen, schema’s, tabellen en grafieken. Omdat de juiste bouwfysische eigenschappen van een woning voor een warmtepompinstallatie erg belangrijk zijn, gaat het Kleintje Warmtepompen ook in op de minimaal aan te houden eisen voor isolatie en luchtdoorlatendheid. Daarnaast behandelt hij de relatie tussen type ventilatiesysteem en verwarmingsinstallatie met warmtepomp.