Cv-ketel vervangen

ZONDER GROTE RENOVATIE BESTAANDE WONINGEN VAN GAS LOS

De energietransitie, waarbij fossiele brandstoffen worden vervangen door duurzame alternatieven, is in volle gang. In Nederland wordt naar schatting van Hier Klimaatbureau nog 95 procent van de zeven miljoen huishoudens verwarmd met aardgas. Reden voor alpha innotec en de Nathan Groep om de handen ineen te slaan en vanaf juli 2018 een nieuwe lucht/water- warmtepomp op de markt te gaan brengen die de cv-ketel een-op-een kan vervangen, zonder grote renovatie.

Om voor het jaar 2050 alle zeven miljoen huishoudens duurzaam te verwarmen, zal de snelheid van renovatie flink omhoog moeten. Een volledige ‘Nul-op-de-Meter’ renovatie zal voor 7 miljoen woningen moeilijk realiseerbaar zijn voor het jaar 2050. Met een gemiddelde leeftijd van 38 jaar bestaat het woningaanbod in Nederland grotendeels uit woningen vanaf de jaren 60/70 tot heden. Deze woningen zijn vaak al beperkt gerenoveerd met dubbel glas en gedeeltelijke isolatie. De uitdaging voor de industrie is het vinden van duurzame technologie voor verwarming en warmtapwaterbereiding, die een-op-een de cv-ketel kan vervangen zonder grootschalige renovatie van de betreffende woning. De bestaande schil en het afgiftesysteem, vaak HT-radiatoren, blijven intact waardoor kosten, tijd en impact voor de bewoners beperkt blijven.

Cv-watertemperatuur tot 70°C

Reden voor alpha innotec en Nathan om de handen ineen te slaan en vanaf juli 2018 een nieuwe lucht/water-warmtepomp op de markt te gaan brengen die in veel gevallen de cv-ketel een-op-een kan vervangen. De nieuwe LWDV lucht/water-warmtepomp wijkt op een aantal cruciale punten af van bestaande warmtepompen en lucht/water-warmtepompen in het bijzonder. Zo is de maximaal te realiseren cv-watertemperatuur beduidend hoger tot 70°C. Hierdoor kunnen bestaande traditionele afgiftesystemen zoals radiatoren vaak blijven hangen. De LWDV is daarnaast zeer geluidsarm, 50dB(A) geluidsdrukniveau op 1 meter afstand, waardoor deze breed inzetbaar is binnen de bebouwde omgeving. Voor de nachtelijke uren is het mogelijk dit tot de 44dB(A) terug te brengen middels softwarematige instellingen.

Propaan monobloc en modulerend

Een vernieuwing is tevens dat de nieuwe LWDV modulerend is, waardoor de warmtepomp zich aanpast aan de warmtevraag. De LWDV is een monobloc warmtepomp, waarbij alle koudemiddel in de buitenunit zit en maakt gebruik van een natuurlijk koudemiddel (propaan 290), dat aan het einde van de levensduur afgetapt en volledig opnieuw gebruikt kan worden. De buitenunit blijft bij extreem lage temperaturen tot -22°C functioneren. De nieuwe alpha innotec LWDV is dus dé oplossing voor het een-op-een vervangen van de cv-ketel, waarbij de stap naar hybridesystemen volledig overgeslagen wordt.

Kennis- en expertisecentrum duurzame klimaattechniek

Nathan neemt graag een voortrekkersrol bij de uitdagingen waar de installatiewereld voor staat. Kennis en opleiding vormen de kern van de oplossing. In de tweede helft van 2018 zal het nieuwe hoofdkantoor van Nathan in Zevenaar hét kennis- en expertisecentrum worden voor duurzame klimaattechniek. Van architect en gebouweigenaar tot installateur, alle partijen in de bouwkolom worden hier opgeleid en geïnformeerd over de mogelijkheden van duurzaam verwarmen en koelen van gebouwen. Ook voor de nieuwe LWDV staan trainingen gepland. Wilt u meer weten, bezoek dan onze website www.nathan.nl / www.lwdv.eu of neem contact op via 026-445 9845, e-mail info@nathan.nl