Vernieuwde BRL 6000-21

Richtlijn bodemenergiesystemen nu beter te interpreteren

De BRL 6000-21 ‘Ontwerpen en installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen en het beheren van bodemenergiesystemen’ is gereed. Inhoudelijk blijft de richtlijn grotendeels hetzelfde. Maar de scope is uitgebreid, en de communicatieprotocollen die er nu in opgenomen zijn, zullen het werken met en het functioneren van bodemenergiesystemen (BES) sterk verbeteren.

“Inhoudelijk is er niet veel gesleuteld aan de richtlijn”, zegt Wil van Ophem, directeur van KvINL. “De eisen waaraan je moest voldoen om het certificaat te halen blijven nagenoeg hetzelfde. Wat wel is veranderd, is dat we bij deze nieuwe versie van de BRL de scope hebben uitgebreid met beheer van kleine warmtepompinstallaties met gesloten bronnen. Een grote aanpassing is daarnaast het feit dat we er communicatieprotocollen in hebben opgenomen. Een BES bestaat uit een installatie in de bodem, een warmtepomp en het bovengrondse afgiftesysteem. Hij kan alleen optimaal werken als die verschillende onderdelen goed samenwerken en communiceren. Daarom definieert de nieuwe BRL in grote mate hoe die communicatie moet verlopen.”

Afstemming met SIKB

Over die protocollen is uitvoerig gesproken door diverse technici. KvINL stemde de communicatieprotocollen voor het BES ook af met organisatie SIKB, die verantwoordelijk is voor de protocollen en certificering van het ondergrondse deel van een bodemenergiesysteem. “Bedrijven die nu al gecertificeerd zijn voor de BRL 6000-21 blijven dat onder de vernieuwde richtlijn ook gewoon”, zegt Van Ophem. “Wellicht de grootste verandering die zij zullen opmerken, is dat zij dankzij de aanscherpingen in de BRL6000-21 minder problemen zullen ondervinden met de interpretatie van de BRL. Overigens stelt de nieuwe BRL ook eisen aan het uitbesteden van werk en het inhuren van externe specialisten. Dat komt er in het kort op neer dat de BRL-gecertificeerde partij die iemand inhuurt, verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de ingehuurde specialist. Bij het uitbesteden van werk, geldt dat de aannemende partij ook gecertificeerd moet zijn.”

Nu al bij audits gebruiken

Omdat de vernieuwde BRL nu al beschikbaar is, kunnen marktpartijen de certificatie-instelling vragen of zij de nieuwe BRL nu al meeneemt in de audit. Alleen kan er op dit moment nog geen nieuw certificaat volgens de vernieuwde BRL worden afgegeven. Dit is pas mo­gelijk na aanpassing van de regeling Bodemkwaliteit door de overheid.
Over het meenemen van de nieuwe BRL6000-21 in de audit kunnen certificaathouder en certificatie-instelling onderling afspraken maken.

Gekoppelde ISSO-publicaties ook vernieuwd

De BRL 6000-21 is onder andere gekoppeld aan ISSO-publicaties 72, 73 en 39, waarin de technische uitwerking van de richtlijn staat uitgewerkt. Van ISSO-publicaties 72, 73 en 39 zijn vernieuwde versies op de markt gekomen, helemaal in overeenstemming met de BRL.

Uitstel

De aangepaste BRL 6000-21 zou oorspronkelijk op 1 april 2018 van kracht gaan. Dat is uitgesteld door het ministerie van I & W. Wanneer de regeling definitief van kracht gaat is nu nog niet bekend.