Energietransitie

VERANDEREN BETEKENT OPLEIDEN

Het einde van de traditionele verwarmingsketel is in zicht. Nu is voorspellen lastig, zeker als het om de toekomst gaat. Het is dus moeilijk te zeggen hoe lang het gaat duren voordat die goeie ouwe hr-ketel uit onze huizen is verdwenen, maar dát het gebeurt lijkt wel zeker. De stemming rond het gebruik van fossiele energie is namelijk in een paar jaar tijd drastisch omgeslagen. De aandacht voor smeltende gletsjers en poolkappen; de hete zomers en heftige plensbuien én het ondertekenen van de klimaatakkoorden van Parijs hebben grote invloed gehad. Bij ons in Nederland gaven de aardbevingen in Groningen het laatste zetje: we ‘gaan van het aardgas af’.

Dat betekent nogal wat. In 2050 moet Nederland energieneutraal zijn, aldus het landelijk klimaatakkoord. De ambitie is onder andere om in 30 jaar tijd 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen te ‘verbouwen’ zodat ze goed geïsoleerd zijn en duurzaam verwarmd worden. We weten nog niet welke technieken er in die 30 jaar aan komen, maar vooralsnog lijkt een belangrijke rol weggelegd voor de warmtepomp die een snelle opmars maakt.

Complexer

De warmtepomp is complexer dan een standaard hr-ketel. Het functioneren stelt allereerst hoge eisen aan de isolatie van de woning en vraagt om een zorgvuldige capaciteitsberekening en nauwkeurige afstelling. Een warmtepomp vraagt van de installateur meer maatwerk dan ooit tevoren als het gaat om ontwerp, installeren, in bedrijf stellen en oplossen van storingen. Voor de installateur is het ook belangrijk kennis te hebben in de natuurkundige essenties van de koudetechniek die in feite een kringlooptechniek is waarbij warmte wordt verplaatst naar de plek waar die nodig is. Een kleine fout kan leiden tot een slecht presterende installatie, met ontevreden of boze klanten tot gevolg. Kortom: de warmtepomp vraag van installateurs veel aanvullende kennis en vaardigheden. En bovendien moeten duizenden nieuwe monteurs worden opgeleid om de doelstellingen te halen.

Uniek leerprincipe

Het Expertisecentrum Koudetechniek van Aeres Tech in Ede is de vaste uitvoeringspartner van het Opleidingscentrum GOº. Dat opleidingscentrum is het kenniscentrum voor het bedrijfsleven volgens een uniek leerprincipe: ‘learning by doing’. De dagelijkse beroepspraktijk is altijd het vertrekpunt van een cursus of opleiding. De theoretische verdieping volgt daarna. Dat maakt het opleidingscentrum aantrekkelijk en motiverend voor de deelnemers. Maar waar kun je veilig oefenen met een warmtepomp? Die dingen zijn duur en de klant zit niet te wachten op probeerseltjes.

Unieke accommodatie

Sinds kort kan dat dus in Ede. Bij Aeres Tech heeft het GOº Opleidingscentrum voor de koudetechniek sinds eind september de beschikking over een unieke accommodatie, met daarin een warmtepomp die speciaal voor trainingsdoeleinden is gemaakt. Dat betekent dat deelnemers aan trainingen kunnen installeren, in bedrijf stellen, storingen verhelpen, onderhoud kunnen plegen en direct het effect van hun handelingen kunnen ervaren. Het was Diederik Samsom, onderhandelaar voor het landelijk klimaatakkoord, die deze trainingsfaciliteit op donderdag 27 september officieel in gebruik stelde.

F-gassen

GOº Opleidingscentrum leidt ondertussen op grote schaal monteurs in de installatiebranche op voor F-gassen-certificaten. Elke monteur die werkt aan die onderdelen van en warmtepomp die worden blootgesteld aan koelmiddelen (F-gassen) moeten hiervoor gecertificeerd zijn. Koelmiddelen zijn stoffen die door hun natuurkundige eigenschappen warmte kunnen onttrekken aan relatief koude buitenlucht en die te transporteren naar de plaat waar de warmte nodig is. Als ze vrij komen in de atmosfeer zijn het vaak schadelijke broeikasgassen. Zorgvuldig werken is dus een must, anders helpen we onszelf met warmtepompen van de regen in de drup.

Opleidingsbehoefte

De opkomst van de warmtepomp stelt een gemiddeld installatiebedrijf voor vele vragen. Wat is de opleidingsbehoefte? Wat willen de klanten? Hoe adviseer ik? En welke ontwikkelingen komen er nog meer op mij af? Aeres Tech begeleidt en coacht bedrijven en medewerkers op alle niveaus: van directeur/eigenaar tot onderhoudsmonteur. Behalve technische trainingen zijn er ook trajecten op het gebied van klantbenadering, het stellen van bedrijfsdoelen en persoonlijke ontwikkeling. Niet zelden stagneren technische en commerciële groei in een bedrijf omdat de persoonlijk en sociale groei achterwege blijft, is de ervaring van de opleiders van Aeres Tech en GOº.
Informatie: www.opleidingscentrum-go.nl of R.Robbertsen@aeres.nl
Overzicht trainingen warmtepompen: http://www.training-warmtepomp.nl/