Op weg naar 2050

GEEN TIJD OM TE VERSPILLEN

De roep om een duurzame wereld wordt steeds luider. De nieuwe klimaatwet komt eraan, daar is geen twijfel meer over mogelijk. Hierin is vastgelegd dat in 2050 de uitstoot van CO2 met 95 procent verminderd moet zijn ten opzichte van 1990. De verwarmingsindustrie is verantwoordelijk voor een groot deel van de oplossing en moet daarom actie ondernemen. Toch blijft dit een grote maatschappelijke opgave: de energietransitie is van directe invloed op het dagelijkse leven en onze directe leefomgeving. Wat is ervoor nodig om de verduurzaming van de maatschappij in een stroomversnelling te brengen?

Tijd voor een nieuwe mindset

In een wereld vol complexiteit en onzekerheid, waar alles aan verandering onderhevig is, is het dan ook tijd voor een nieuwe mindset van bedrijven die een grote rol spelen in de energietransitie. Een mindset die rekening houdt met de behoeften van consumenten, maar tegelijkertijd ook kijkt naar hoe we op een zo duurzaam mogelijke manier om kunnen gaan met onze omgeving.
Dat was wat Vaillant in het achterhoofd had bij het bedenken van zijn nieuwe visie: taking care of a better climate. Inside each home and the world around it. Oftewel: enerzijds zorgen voor een beter woonklimaat in de huizen van klanten zodat zij zich daarbij goed en comfortabel voelen, maar anderzijds ook bijdragen aan een beter klimaat van de wereld, zodat we allemaal kunnen leven in een wereld die de moeite waard is om te leven. Een antwoord op de verhoogde belangstelling van consumenten voor alles wat te maken heeft met verduurzaming en het terugdrijven van energiegebruik en CO2-uitstoot.

Luisteren naar de behoeften van consumenten

Zo blijkt uit onderzoek van Kantar TNS dat maar liefst 61 procent van de starters een energiezuinig label (A t/m C) eist bij de aankoop van het eerste huis. Een positief geluid dat hopelijk in de toekomst enkel toeneemt. Tegelijkertijd worden consumenten steeds veeleisender door het toenemende aantal mogelijkheden, opties en innovaties in de markt.
Er is een aantal ingrediënten te benoemen die mede bepalen of een oplossing geslaagd is, of niet. Zo is het intelligente aspect van oplossingen voor consumenten belangrijk: interconnected met allerlei andere toepassingen, maar ook gebruiksvriendelijke intuïtieve interfaces. Niet onbelangrijk: oplossingen horen ook te voldoen aan alle marktreguleringen. Bovendien wordt het als prettig ervaren als de installatie en het gebruik van de verwarmingsoplossingen zo simpel mogelijk is, wat ook voor installateurs een pré is.

Geen tijd om te verliezen

2050 komt al snel dichterbij, dus er is geen tijd te verliezen. Het is dan ook belangrijk om niet langer te wachten met het nemen van maatregelen. Zo kan een groot deel van de oplossing al worden gezocht in hybride oplossingen, waarna deze later kan worden uitgebouwd naar een all-electric oplossing. Ook is het belangrijk dat er geïnvesteerd blijft worden in verduurzaming. Voor leveranciers in de verwarmingsindustrie is het niet alleen belangrijk om duurzame oplossingen te blijven ontwikkelen, maar ook om de advies- en voorbeeldrol te vervullen. Want alleen door alle beschikbare expertise te bundelen, kunnen we gezamenlijk het doel van 2050 bereiken.