Verdeling van stroom

REDUCTIE ENERGIEKOSTEN COMPENSEERT HUUR INSTALLATIE

Een partnerbedrijf van GasEngineering is Cheappower4U. Met de door haar ontwikkelde (geoctrooieerde) stroomverdeler hebben klanten de mogelijkheid om de elektriciteit uit de WKK te verdelen over alle woningen in een complex. Doordat alle belastingen op de opgewekte elektriciteit zijn vrijgesteld, ontstaat er hiermee een forse reductie in de energiekosten van de gebruikers.

Deze reductie worden vervolgens (gedeeltelijk) ingezet voor de betaling van de huur van de installatie, daar Cheappower4U deze voorfinanciert. Voor de klant betekent dit het plaatsen van een installatie zonder aanschaf, waarbij de kosten worden gereduceerd, maar ook de energie-index (2-4 stappen qua labels) sterk wordt verbeterd. Dit laatste vooral door het gebruik van de restwarmte uit de WKK, die gebruikt wordt om de woningen te verwarmen.

Laagdrempelig verduurzamen

Cheappower4U maakt hiermee de eerste stap in de verduurzaming van flatgebouwen laagdrempelig voor haar klanten. Zij worden namelijk niet geconfronteerd met forse investeringen, hetgeen vaak een bottleneck vormt in de verduurzaming. Ook vervalt voor de klant het volledige technisch risico (onderhoud/vervanging) van de installatie, aangezien dit in de huur is inbegrepen. Cheappower4U heeft vooral het doel om samen met haar klanten CO2 te reduceren en daarmee te voldoen aan de gestelde doelstellingen uit het klimaatakkoord.