Eenduidige productdata

Laten We Beginnen Met Het Vastleggen Van Basisinformatie

Laatst was ik de zolder aan het opruimen. Ik kwam daar vijf verhuisdozen tegen vol met videobanden. Een ooit, met aandacht, passie en zorg, samengestelde collectie van vrijwel alle beroemde Disney Klassiekers t/m de verschillende edities van Jurassic Park. Ook vond ik de zelf opgenomen video van mijn bruiloft, waar mijn moeder nog op staat. Leuk natuurlijk en het triggert direct om een oude video te gaan draaien. Maar dat was een probleem: ik kon geen apparaat meer vinden om de video’s af te spelen. Een niet nader te noemen streamingdienst bood uitkomst om toch nog een mooie nostalgische avond te kunnen beleven. De zelf opgenomen banden heb ik helaas nog niet opnieuw kunnen bekijken.
Maar wat heeft dit nu te maken met de verduurzamingsopgave en energieneutrale producten? Nou, meer dan u zou verwachten, want ik signaleer een overeenkomst. Net als filmproducenten doen fabrikanten van bouwproducten heel erg hun best om aantrekkelijke producten te maken. Dat zijn producten die goede prestaties leveren voor hun primaire doel en tegelijk een bijdrage leveren aan de energie en/of milieuprestatie van het gebouw waar ze worden toegepast.
Tegelijkertijd zijn er allerlei aanbieders van tools, zeg maar de producenten van videorecorders, die pretenderen het onderscheidend vermogen van producten het beste te kunnen etaleren. Hiervoor moet je als producent dan wel je productgegevens in het juiste format en de prestaties volgens hun bepalingsmethode aanleveren. Zij maken er dan een ontwerp, prestatieberekening, garantiecertificaat, paspoort of wat dan ook van. Fabrikanten zijn daar maar druk mee om.
Zo waren 40 jaar geleden verschillende fabrikanten van tooling druk in de weer met een concurrentiestrijd om de standaard te worden in het afspelen van video’s: VHS, Betamax en video 2000. Maar 20 jaar na dato waren die dragers al achterhaald en je moet nu dus heel erg je best doen om nog een apparaat te vinden waar je dat oude materiaal überhaupt op af kunt spelen. Het is dus maar de vraag of de ‘output’ die we nu met allerhande tooling genereren over 20 of 50 jaar nog enige waarde heeft. Om nu of over 10, 20 of 30 jaar, de informatie – opgesloten in gebouwen – te kunnen vinden en gebruiken, is het belangrijk dat we de basisinformatie in de vorm van productdata eenduidig vastleggen in een gebouwmodel. Als we deze basisbouwsteen goed definiëren, kunnen we daarmee nu en in de toekomst alle informatie achterhalen die beschikbaar is. Ook waarschijnlijk de informatie waarvan we nu nog niet weten dat we die dan willen hebben. Voor de bepaling van integrale prestaties, efficiënt werken, bepaling van beleid en nog veel meer zaken die voor het realiseren van de klimaatdoelstellingen nodig zijn, hebben we de digitale mogelijkheden nodig. We kunnen die mogelijkheden echter alleen maar optimaal benutten als we de basis goed organiseren.
Daarbij moeten we niet in de valkuil stappen van een hardware of software afhankelijke oplossing, maar aanhaken op internationale bewezen open standaarden. Door de hele toeleverende industrie, zowel de installatietechnische als bouwkundige fabrikanten en leveranciers, is ETIM als (de uit Nederland afkomstige maar inmiddels internationale) classificatie standaard inmiddels omarmd. Dat geldt voor productspecificaties en handelsgegevens, maar ETIM biedt inmiddels ook een open standaard voor de geometrische kenmerken van producten middels ETIM MC. Dit laatste heeft het bijvoorbeeld mogelijk gemaakt om de Uniforme Objecten Bibliotheek te ontwikkelen. Een sectorbreed initiatief om data-gedreven te kunnen gaan werken van eerste ontwerp tot sloop van een gebouw. De eerste versie is inmiddels beschikbaar en het uiteindelijke doel is een open platform waar op basis van template objecten, al dan niet ‘gevuld’ met fabrikantendata, generieke respectievelijk specifieke objecten kunnen worden samengesteld die uitwisselbaar zijn, ongeacht het CAD-platform waarmee wordt gewerkt.
Het zijn de complexe basale afspraken die bijvoorbeeld in de telecom maken dat alle hardware fabrikanten en telecomproviders in volle functionele concurrentie met elkaar een werkend wereldwijd communicatieplatform hebben neergezet… lukt het ons in de bouw ook om dat vorm te geven? Laten we In elk geval beginnen met het vastleggen van de basisinformatie!
Ik roep daarom producenten op om vaart te maken met het organiseren en volgens één standaard ontsluiten van hun productdata. Dat maakt de noodzakelijke (digitale) versnelling mogelijk op weg naar een duurzame gebouwde omgeving en daarmee heel veel gezonde business.

André Meester
Verbinder, manager, businessdeveloper