Verduurzamingsprojecten

KIJK NAAR DE KOSTEN OP DE LANGE TERMIJN

De toepassing van koudetechniek in Nederland wordt steeds belangrijker, omdat de vraag naar koeling als duurzame oplossing toeneemt. Onze sector is leidend als het gaat over duurzame koeling. Wij spelen daarmee een essentiële rol in de verduurzaming van Nederland én om snel onafhankelijk te worden van Russisch gas.

Als het gaat om het aanbesteden van projecten door bijvoorbeeld gemeenten, adviesbureaus en private eigenaren, zou niet de laagste prijs maar het duurzaamheidsaspect de boventoon moeten voeren. De duurzame keuzes die nu worden gemaakt, hebben namelijk de komende 30 jaar effect op de CO2-footprint van het gebouw of de fabriek die wordt aanbesteed. Denk daarbij aan een energie-efficiënt ontwerp, de toepassing van circulaire materialen, het gebruik van restwarmte van de koelinstallaties en de keuze voor een koudemiddel met een laag GWP (Global Warming Potential).

Bij aanbesteding van projecten laten partijen zich echter veelal leiden door de laagste prijs, in plaats van bovengenoemde kpi’s. Bij keuzes zou veel meer naar de kosten op lange termijn gekeken moeten worden, oftewel de total cost of ownership. Een aanbesteding zou daarom bij voorkeur in een bouwteamconstructie moeten worden opgepakt met bijbehorende open begroting, waarin volledige transparantie is tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over zaken zoals uurtarieven, materiaalkosten en ook winstmarge. Op deze manier kan er naast het maken van de juiste (duurzame) keuzes tevens een hoge kwaliteit en veiligheid worden geborgd en derhalve ook een goede werkomgeving worden geboden voor de medewerkers op de bouwplaats.

NVKL, de vereniging van koeltechnische bedrijven, is de gids en inspirator voor haar leden op het pad van duurzaam ondernemerschap met focus op Planet, People en Profit. Denk hierbij aan zaken als het optimaal energiegebruik van koel- en klimaatoplossingen en het toepassen van materialen met een lage CO2-footprint. Ook is er aandacht voor (nieuwe) medewerkers om hen tools aan te reiken en hen op deze manier te behouden en een goed werkklimaat te bieden. Tot slot zouden winst en continuïteit van een onderneming hand in hand moeten gaan met voorwaarden, zoals certificering, cybersecurity en wet- en regelgeving. Zo gaan we op een verantwoorde wijze samen op weg naar een volledig duurzame keten in 2050.

Coen van de Sande, directeur NVKL