De tijd is er rijp voor

Samenwerken, Verbinden en Kennisoverdracht

Dat het een roerige tijd is, is inmiddels meer dan duidelijk. Juist deze tijd biedt voor de installateur en monteur ook kansen om je verder te ontwikkelen in kennis en kunde, vooral aangewakkerd door de energietransitie en innovatie bij de fabrikanten. Er zijn veel vragen vanuit de markt. Keuzes zullen gemaakt worden die niet alleen gebaseerd zijn op de prijs van de primaire energie, maar ook rendementen en milieuaspecten gaan een steeds grotere rol spelen. Zoals er in Parijs is afgesproken om de CO2-uitstoot tot bijna 0 terug te brengen, de veelbesproken energietransitie, zo moet dat ook gebeuren met het gebruik van primaire grondstoffen. Het spreekt voor zich dat deze laatste ontwikkeling, het circulair omgaan met basisgrondstoffen, vooral op het bordje terechtkomt van de producenten en dat de hele transitie echt een samenspel is tussen producent en installateur. Het is daarom van het grootste belang dat er tweerichtingsverkeer gaat ontstaan in communicatie en kennisdeling.
Mooie ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld warmtepompen en hybride systemen zouden nog sneller door kunnen breken als de introductie hiervan niet alleen van de fabrikanten zou komen, maar van fabrikant en installateur samen.
Samenwerken, Verbinden en Kennisoverdracht zijn hierin dan de sleutelwoorden.
We hebben hierin de laatste jaren al grote stappen gemaakt, maar nog niet voldoende. Zodra we nog beter gaan samenwerken en verbinden dan zal het maken van keuzes alleen maar eenvoudiger worden. We moeten dan wel samen voor 100% kunnen vertrouwen op data, zoals bijvoorbeeld uit de Nationale Milieudatabase. Het is dan ook een ernstige omissie dat er nu is ontdekt dat de gegevens van warmtepompen niet compleet waren. Ook de wijze van communicatie liet hier te wensen over. Met name omdat er onvoldoende met de branches is overlegd over oorzaak en gevolg van deze tekortkoming. Inhoudelijk is er al veel geschreven als commentaar op deze problematiek. Hier is nu niet veel aan toe te voegen behalve dat COP’s van warmtepompen juist alleen maar beter worden, koelmiddelen al sinds jaar en dag worden gerecycled en bovendien steeds meer worden vervangen door natuurlijke middelen. Eenieder die een warmtepomp heeft gekocht of nog gaat kopen, kan dus nog steeds tevreden zijn met zijn keuze.
Echter wanneer het een natuurlijk proces was geweest om over zo’n belangrijk onderwerp te communiceren met de direct betrokkenen, dan was de informatie completer en minder dramatisch geweest. Dit is helaas eenvoudiger gezegd dan gedaan, echter als het vertrouwen in elkaar gaat groeien dan zal blijken dat door Samenwerken en Verbinden ieders belangen beter gediend kunnen worden. We zijn er samen zo aan gewend om de sterke drive tot verandering te beperken tot de eigen heilige graal dat we andere al in gang gezette ontwikkelingen niet opmerken. De sterke keten zoals deze al lange tijd bestaat van fabrikant via groothandel naar installateur en uiteindelijk de consument is niet zomaar uit te vlakken. Gebruik de kracht van iedere schakel en voeg je eigen kunde en vakmanschap toe. Blijf daarbij open staan voor vernieuwingen door naar elkaar te luisteren en te denken in kansen en mogelijkheden.
Er zijn veel ontwikkelingen die je om welke reden dan ook graag wilt omarmen, maar vaak ontbreekt de tijd om ook samenwerking en communicatie in dit proces een belangrijke plaats te geven.
Laten we ons eens de vraag stellen waarom de tijd ons daarvoor eigenlijk ontbreekt? In het tijdperk zonder internet werd er meer inhoudelijk met elkaar gecommuniceerd dan nu. We belden elkaar om een afspraak te maken en alles dan persoonlijk goed door te spreken. Je wist met wie er afspraken gemaakt moesten en konden worden. Nu veel via digitale middelen als Whatsapp, mail en videobellen wordt geregeld, lijkt dat heel efficiënt en daarom minder noodzakelijk om elkaar te ontmoeten. Echter, niets is minder waar. Het gevolg is dat we het alleen maar drukker hebben gekregen en de prioriteit van persoonlijke verbinding uit het oog verliezen.
Laten we als fabrikanten en installateurs samen de handschoen oppakken om van Samenwerking, Verbinding en Kennisoverdracht een succes te maken. De tijd is er rijp voor.

Henk Sijbring
De Nederlandse Verwarmingsindustrie, voorzitter sectie Warmteopwekking