Let`s go All-Electric!

HYBRIDE IS VERDUURZAMEN MET DE HANDREM EROP.

Als je ergens naar toe wilt dan is het lekker om een duidelijke route te hebben. Bij voorkeur de kortste weg zonder obstakels en met de minste inspanning. Het helpt hierbij als er een duidelijke eindbestemming is waar geen twijfel over bestaat.

Ik ben daarom erg blij met het recente rapport van het Expertteam Energiesysteem 2050 dat in april is aangeboden aan minister Jetten. Hierin staat ten aanzien van de verduurzaming van de gebouwde omgeving ook een heel duidelijke route inclusief een eindbestemming. Een weg die ons erg aanspreekt. Een weg naar All-Electric. Wat ons betreft een duidelijk signaal en wederom een bevestiging dat de route die wij lang geleden hebben ingezet de juiste is. Tijdens deze transitie pakt iedere marktpartij hierbij zijn rol. Veelal wordt die bepaald vanuit een bepaalde oorsprong. Waar liggen je belangen? Wat is je expertise? Welke eigen productiefaciliteiten heb je?

Dit geldt voor een fabrikant, maar ook voor een installateur. Welke rol ga je pakken als installateur? Steeds meer installatiebedrijven spreken zich duidelijk uit en geven aan geen ‘klassiek hybride systemen’ meer te willen maken. Dit is de weg die wij ook kiezen en die bovendien in lijn is met de genoemde rapportage van het expertteam. De redenen zijn simpel; alle benodigde technieken voor All-Electric zijn beschikbaar, zowel hoog als ook laagtemperatuur-warmtepompen. Daarnaast maakt het recente IPCC-rapport duidelijk dat er meer ambitie is vereist dan een ‘hakken over de sloot oplossing’. De recente hybride wetgeving richting 2026 moet daarom niet als een ultieme doelstelling worden gezien, maar als de ondergrens waaraan minimaal voldaan moet worden.

Elektra-infrastructuur wordt vaak als argument benoemd waarom het allemaal niet zou kunnen. Maar de grootste belasting van het net wordt niet veroorzaakt door de afname, maar door de opwekking van zon- en windenergie op piekmomenten. Volwaardige All-Electric warmtepompen bieden door tapwaterbereiding juist mogelijkheden om het net te gaan ontlasten tijdens zo’n piekmoment. Met een klassiek hybride systeem heb je die mogelijkheid niet. Bij aanpassing van de salderingsregeling zullen veel eindgebruikers straks teleurgesteld zijn als deze beperking zichtbaar wordt. De netbeheerder zit niet op je stroom te wachten en je hebt op dat moment geen mogelijkheid om die stroom nuttig in te zetten. Laat duidelijk zijn dat ook wij inzien dat investeringen in de elektra-infrastructuur vereist zijn. Logisch in een transitie waarbij elektriciteit het belangrijkste element wordt van het energiegebruik.

Een ander groot voordeel vanuit de Outlook 2050 is dat er ook duidelijkheid wordt weggegeven over de rol van waterstof. Uiteraard krijgt waterstof een rol in de transitie, maar die zal niet in de gebouwde omgeving liggen. Industrie, groot transport en flexibiliteit van de elektra-infrastructuur zijn de terreinen waar waterstof wel ingezet gaat worden.

Fijn zo`n duidelijke routekaart. Let`s go All-Electric!

Rudy Grevers

Manager Woningbouw, Alklima B.V.