Minimaal douche-WTW

Doucheput is grootse energielek in woning

De vereniging Duurzaam Tapwater Nederland is opgericht om ons bewust te maken van onze warmtapwaterconsumptie. Onze leden ontwikkelen, produceren en distribueren oplossingen die de energievraag voor warm tapwater substantieel reduceren. Dit draagt bij aan minder CO2-uitstoot en aanzienlijk lagere kosten.

Warm tapwater wordt allang niet meer gezien als luxe, eerder een primaire behoefte en een hygiënische noodzaak. Veel Nederlanders douchen om een wellness-gevoel te ervaren en zien het nemen van een douche als een momentje van ontspanning voor zichzelf.

Terwijl de warmtapwatervraag in 40 jaar is verdubbeld, is de verwarmingsvraag in deze periode (1980- 2020) meer dan gehalveerd. Hierbij is de douche verantwoordelijk voor ruim 80% van het totale warmwatergebruik. Met name het douchewatergebruik in woningen blijft, ondanks de hoge energiekosten, hoog. De oorzaak is dat we lang en met veel liters per minuut douchen.

Niet alleen het waterverbruik maar ook het energiegebruik voor het opwarmen van het water is de boosdoener. Warm water kost namelijk vijftig keer meer energie dan koud water. Ook wordt het warme water slechts eenmaal gebruikt en verdwijnt direct in het riool. Daarom is het doucheputje het grootste energielek van een woning.

Bij duurzaam warm tapwater wordt de primaire energievraag sterk gereduceerd. Dit is bijvoorbeeld mogelijk met een douche-wtw-systeem. Maar ook levert een douche-wtw een zeer sterke comfortverbetering van wel 100%! Met dezelfde hoeveelheid energie is namelijk twee keer zo veel warm tapwater beschikbaar als voorheen. En minder energiegebruik betekent ook minder netcongestie. Een douche-wtw is daarom een echte ‘no-brainer’. Gelukkig vindt deze oplossing inmiddels ook elders in Europa gretig aftrek.

Als het gaat om warm tapwater dan is er genoeg werk te doen! Een energieneutrale installatie zou daarom minimaal een douchewarmtewisselaar moeten bevatten. Het is toch te gek voor woorden dat we anno 2023 hoogwaardige energie door de doucheput weg laten stromen.
Samen met onze partners NVI-GO, (Nederlandse Verduurzamingsindustrie Gebouwde Omgeving) en branchepartner FME voeren we een actief beleid. We ontwikkelen normen, doen veldtesten, denken na over materiaalgebruik en circulariteit en zijn actief met subsidieregelingen. Samen hopen we het tij te kunnen keren. Ik nodig u uit daarom van harte uit tot lidmaatschap of om het gesprek aan te gaan met de vereniging Duurzaam Tapwater Nederland.

Luuk Dijkhuis Voorzitter Vereniging Duurzaam Tapwater Nederland