Energieneutraal: gedoseerd gas geven

Nefit Energy Bar – alle componenten prefab voorgemonteerd (Bron: Nefit)

Is Nederland in 2050 gasloos of CO2-loos? De politiek en de marktpartijen zijn er nog niet uit. Een ding is zeker: in 2050 moeten alle gebouwen energieneutraal zijn. Het is duidelijk dat de huidige manier van verwarmen met aardgas zijn langste tijd heeft gehad. Maar het is een illusie dat we in Nederland onze efficiënte HR-ketels in korte tijd kunnen vervangen door duurzamere systemen. Dat kost tijd. En in die transitiefase hebben we concrete en haalbare oplossingen nodig.

Energieneutraal wonen (Bron: Nefit)

Theorie en praktijk
Het terugdringen van het verbruik is de eerste stap. In theorie wordt pas in een volgende stap fossiele energie vervangen door hernieuwbare energie. In de praktijk kan het echter best zo zijn, dat een andere volgorde sneller resultaat oplevert. Door een hybride warmtepomp toe te voegen aan een HR-ketel wordt bijvoorbeeld direct het gasverbruik geminimaliseerd zonder hele ingrijpende maatregelen. In volgende fasen kun je de isolatie aanpakken en het afgiftesysteem geschikt maken voor lage-temperatuur verwarming. Aan het einde van de levensduur van de warmtepomp kan vervolgens relatief eenvoudig op all-electric worden overgestapt. Zo heb je beheersbaar, kostenefficiënt traject met in elke fase een verantwoorde investering en een oplopende besparing.

Groene golf
De techniek om de doelstelling te halen is er al. Kostenbesparende technologische innovaties  blijven echter nodig. Maar wie gaat al die nieuwe systemen installeren? Installatiebedrijven hebben nu vaak al moeite om aan goede vakmensen te komen en de grote groene golf moet nog beginnen. Installateurs moeten kunnen rekenen op  uitgebreide ondersteuning van producenten. Nefit zet daarom in op brede kennisoverdracht, zowel hands-on als online. Maar ook hulp op locatie bij bijvoorbeeld het in bedrijf stellen van de installatie en F-gaswerkzaamheden. Als de installateur daarvoor zelf even geen mogelijkheden heeft, kan hij altijd een beroep doen op het warmtepompteam van Nefit.

Samen met de installateur
Om de komende jaren al die duurzame installaties te realiseren is veel mankracht nodig. Daarbij helpt het als partners de handen in een slaan om complete nul-op-de-meter concepten te ontwikkelen die zoveel mogelijk prefab worden aangeleverd op de bouwplaats. Een goed voorbeeld is de Nefit Energy Bar, die af fabriek is voorzien van alle installatiecomponenten en als complete kolom tegen de gevel geplaatst wordt. Het installatiewerk wordt daardoor minder complex en minder arbeidsintensief. En dat is nodig als je op grote schaal wilt verduurzamen.

Alleen samen met de installateur en andere partners uit de keten kunnen we tot werkbare oplossingen komen. Verschillende oplossingen kunnen prima naast elkaar lopen en samen zorgen voor een transitie. Laat de markt de keuzes maar maken: Nefit Bosch heeft alles in huis, inclusief de know-how en de bijbehorende service en support.

Nefit Energy Bar – alle componenten prefab voorgemonteerd (Bron: Nefit)