Clivet ELFOPack: ventilatiewarmtepomp voor bijna energie neutrale woningen of appartementen

Clivet ELFOPack

Clivet ELFOPack

Tijdens de Vakbeurs Energie 2017 heeft Airview Luchtbehandeling BV de Clivet ELFOPack geïntroduceerd: een lucht/lucht-water ventilatiewarmtepomp voor bijna energie neutrale woningen of appartementen.

Multifunctionele ventilatiewarmtepomp

De ELFOPack is een multifunctionele ventilatiewarmtepomp waarmee de volledige klimaat- en tapwaterproductie van een bijna energie neutrale woning of appartement verzorgd kan worden. Deze ventilatiewarmtepomp combineert onderstaande functies in een systeem:

  • Verwarming
  • Koeling
  • Ontvochtiging
  • Productie van warm tapwater
  • Mechanische ventilatie inclusief thermodynamische energieterugwinning
  • Elektronische luchtfiltering, klasse H10

Het ELFOPack Systeem

Moderne woningen vragen om andere systemen voor de regeling van het binnenklimaat en de tapwaterproductie. Vanaf de jaren 80 is de benodigde verwarmingscapaciteit stapsgewijs afgenomen door een betere isolatie. De vraag naar ventilatie en verse buitenlucht is hiermee toegenomen, waarbij in moderne woningen ook vraag naar koeling in de zomer is ontstaan. De vraag naar tapwater is vrij stabiel gebleven. De Clivet ELFOPack is ontwikkeld op basis van deze ontwikkelingen.

De belangrijkste kenmerken van de ELFOPack zijn:

  • Een optimaal binnenklimaat: verse buitenlucht wordt aangevoerd door de ventilatie-unit en door middel van een lucht/lucht warmtepomp wordt de verse lucht op temperatuur gebracht.
  • Tapwaterproductie geschiedt gelijktijdig met verwarming of koeling: een zeer laag energieverbruik in de winter en gratis productie van tapwater in de zomer.
  • Geïntegreerde luchtreiniging door middel van het elektronische luchtfilter wat qua prestaties gelijkstaat aan een H10 filter, met een efficiency van 99,9%.
  • Hoog rendement: een DC inverter scroll compressor voor verwarming in winter en koeling in de zomer. In de tussenseizoenen wordt de ventilatielucht gemengd en gefilterd voor vrije koeling.

 Gescheiden ventilatiestromen

Voor de ventilatie wordt gebruik gemaakt van een vijftal ventilatiestromen. De afzuiglucht uit de badkamer en keuken wordt volledig afgeblazen. De afzuiglucht uit de andere ruimten wordt deels gefilterd hergebruikt en gemengd met verse buitenlucht. Hierdoor kan ten allen tijde een stabiele inblaastemperatuur gerealiseerd worden. Dankzij het hoog rendement elektronisch luchtfilter, klasse H10 wordt ten allen tijde een schone en zuivere binnenlucht gegarandeerd.

 Tapwaterproductie

Voor de productie van tapwater en voor het nabehandelen van de ventilatielucht wordt in de winter gebruik gemaakt van de inverter compressor. In de tussenseizoenen wordt de afblaaslucht volledig benut voor energieterugwinning. Eventueel benodigde additionele capaciteit wordt gegeneerd door de inverter compressor. In de zomer ten slotte is volledige vrije productie van warm tapwater mogelijk.

Decentrale installatie

De Clivet ELFOPack is ontworpen voor decentrale werking: één systeem per woning of appartement. Dit zorgt voor een eenvoudige plaatsing en installatie. De koeling en verwarming geschiedt door middel van luchtkanalen, de distributie van het tapwater via een waterleiding. Dit zorgt er niet alleen voor dat de installatietijd beperkt is, maar zorgt er eveneens voor dat er geen transmissieverlies van onder meer centrale leidingen optreedt. Daarnaast ontbreekt de noodzaak tot verrekening en metering van het gebruik, wat bij een centraal opgesteld systeem wel noodzakelijk is. De ELFOPack kan perfect toegepast worden in nieuwbouw van bijna energie neutrale woningen, maar vormt daarnaast ook een oplossing bij renovatie van bestaande appartementen.

Voor meer informatie over de toepassingsmogelijkheden van de Clivet ELFOPack kunt u contact opnemen met:

Airview Luchtbehandeling BV

078-6521800

info@airview.nl