Energieneutrale projecten

Bewoners maken stadsdorp groen

 

In de Haagse Vruchtenbuurt hebben bewoners het initiatief genomen voor een sociaal ecologisch woonproject. Vierhonderd zonnepanelen wekken jaarlijks precies de stroom op die nodig is voor verwarming en warm water van de drieëndertig huizen. Verder zijn er allerlei slimme energiesystemen geïnstalleerd, waaronder warmtepompen, balansventilatiesystemen en warmwater-terugwininstallaties. De woningen zijn van het gasnet af en extra geïsoleerd. Bewoners hebben elkaar met de financiën geholpen. Voordat de eerste steen was gelegd, moest er 25.000 euro geïnvesteerd worden. Degenen die dat niet konden neerleggen, hebben bij de meer kapitaalkrachtigen een gunstige lening kunnen afsluiten.

Energiezuinig overnachten

Begin volgend jaar opent hotel Jakarta haar deuren in Amsterdam-Noord. Het hotel ligt op de plek waar men vroeger aan boord ging om naar Nederlands-Indië te vertrekken. Hotel Jakarta wil op energiegebied twee doelen verwezenlijken: een EPC-score van nul en het Breeam-NL 'Excellent' certificaat. Breeam is een instrument om de wijze de duurzaamheid van een gebouw, gebied of sloopproject te beoordelen en te meten. In dit project zullen veel verschillende technieken worden toegepast. Zo komen er zonnepanelen op het dak en op delen van de gevels, krijgt de buitengevel drievoudige beglazing en wordt ledverlichting toegepast. Een warmte- en koudeopslagsysteem in de bodem zal onder andere voor de gewenste EPC moeten zorgen. Digitale meetsystemen zullen het verbruik van onder meer energie en water monitoren.

Verduurzaming aardbevingsgebied

 

Het Groningse dorp Loppersum heeft een plan opgesteld om vergaand te verduurzamen. Het dorp is vooral bekend als epicentrum van de aardbevingen die in dit gebied plaatsvinden vanwege de gaswinning. Het energietransitieplan van Loppersum gaat het huidige gas- en elektraverbruik van de inwoners in beeld brengen en hen hulp bieden bij energiebesparing en duurzame energieopwekking, vooral via zonnepanelen. Ook is er aandacht voor de ontwikkeling van groen gas en een lokaal warmtenet. Het plan is een pilot en moet een voorbeeld zijn voor de verduurzaming van andere dorpen in Groningen.

Europees samenwerkingsproject

Op Europees niveau wordt een methode ontwikkeld om kosteneffectief energieneutraal te bouwen. In dit AZEB-project werken acht partners uit zes landen samen tot eind 2019. Ze gaan beschikbare ervaringen en oplossingen evalueren om te komen tot een ​​gemeenschappelijke, bijna energieneutrale methode voor gebouwen die kan worden toegepast op demonstratieprojecten. Er worden trainingsprogramma’s ontwikkeld om verschillende doelgroepen in de bouwbranche zich de kennis eigen te laten maken. De acht partners zijn uiteenlopend: drie kennisinstellingen, een universiteit, een woningcorporatie, een middelgrote en een grote aannemer en een organisatie die duurzame ondernemers vertegenwoordigt.

Bajesterrein wordt duurzame stadswijk

Op het voormalige terrein van de Amsterdamse Bijlmerbajes komt een volledig energieneutrale stadswijk: Bajes Kwartier. De woningen zullen extreem goed geïsoleerd zijn. Het grootste deel van de benodigde energie komt van zonnepanelen. Daarnaast komt windenergie uit dakelementen met ingebouwde windturbines. Het organisch afval uit de wijk wordt omgezet in elektriciteit. Warmte in de winter en koeling in de zomer komt via warmtepompen in de gebouwen. Er komen geen aansluitingen op aardgas. Voor wasmachines en afwasapparaten krijgt elk huis een aansluiting met warm water, op temperatuur gebracht met duurzame warmte.

Passiefhuisconcept

 

In Doetinchem is onlangs het Integraal Kindcentrum Het Noorderlicht geopend. Met een GPR van 8,4 en een EPC van -0,09 is dit gebouw energieneutraal. De EPC-waarde is behaald door onder meer technieken uit het passiefhuisconcept toe te passen. De installatie is gekoppeld aan het naastgelegen zwembad. PV-cellen en een groendak zorgen voor nog meer duurzaamheid.

 

Energieneutraal modeldorp

 

In de jaren 50 is Nagele gebouwd als het modernste dorp van Europa, in de toen gloednieuwe Flevopolder. Onder andere Gerrit Rietveld was persoonlijk bij het ontwerp van dit modeldorp betrokken. Nagele wil zich nu ontwikkelen tot het eerste energieneutrale modeldorp. Hiervoor is een creatieve prijsvraag uitgeschreven om het experimentele karakter een boost te geven.De markt wordt uitgedaagd om het innovatieve en experimentele karakter van Nagele nieuw leven in te blazen.

Duurzaam rijksvastgoed

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat een langjarige huurovereenkomst aan voor duurzaam hergebruik van het voormalige Rabobankkantoor in Eindhoven. Het herontwikkelde gebouw wordt eind 2019 opgeleverd. De overeenkomst past in de ingezette strategie van het Rijksvastgoedbedrijf om zijn gebouwen groter dan 10.000 m2 te verduurzamen. Het gebouwontwerp heeft een Breeam-Excellent duurzaamheidniveau. Het wordt opgeleverd zonder aansluiting voor aardgas en is uitgerust met onder andere warmte/koudeopslag en PV-panelen. Daarnaast wordt in het ontwerp gebruikgemaakt van slimme toepassingen, zoals lokalisatiesensoren en een intelligente data-infrastructuur. Deze toepassingen maken het gedrag van gebruikers inzichtelijk, wat moet zorgen voor een lager energiegebruik. In de gebruiksfase zal het gebouw voldoen aan de per 1 januari 2019 wettelijk verplichte BENG-eisen voor overheidsgebouwen.

Gemeente met energievisie

Vlaardingen krijgt in één van haar wijken 46 appartementen en een sporthal die volledig energieneutraal zullen zijn. Het opwekken van energie gebeurt onder andere met zonnepanelen. De bouw vindt plaats in 2018. Het project past in de energievisie van de betrokken corporatie en de duurzaamheidsambitie van de gemeente Vlaardingen.

Expeditie energieneutraal

Woningstichting De Volmacht in Gieten gaat bijna 300 woningen levensloopbestendig én energieneutraal maken. Voor dit pilotproject heeft de stichting een subsidie van €149.000 gekregen van de provincie Drenthe. Gekeken zal worden hoe dit initiatief breder uitgerold kan worden voor alle Drentse woningen. Het geld komt uit de Expeditie naar energieneutraal wonen in Drenthe. Daarin is de provincie met meer dan tachtig partners op weg naar een energieneutraal Drenthe.