Veel lawaai over geluid

GELUID WARMTEPOMP: DE FEITEN OP EEN RIJ

Een warmtepomp is een logische stap naar duurzaam verwarmen. De gasmeter loopt minder hard op of er is helemaal geen sprake meer van een gasrekening. Er verschijnen in de media allerlei berichten over het geluidsniveau van de warmtepompen. Hoeveel geluid maakt een warmtepomp nou echt en waar dien je rekening mee te houden?

Iedere warmtepomp maakt geluid. Over het algemeen geldt dat geluid door iedereen anders wordt ervaren. Wat voor de een ervaren wordt als ‘veel’, wordt door de ander niet eens opgemerkt. De intensiteit van het geluid is afhankelijk van:
• temperatuur van de buitenlucht icm;
• de gevraagde aanvoertemperatuur van het cv-water - bij het gevraagde thermische vermogen;
• de opstelling van de buitenunit
Geluid kenmerkt zich door trillingen van de lucht. De lucht transporteert het geluid steeds verder. Hierbij wordt steeds meer lucht (grote luchtmassa) aangezet tot trillen waarbij steeds meer trillingsenergie verloren gaat, met als gevolg dat het geluid dempt en steeds minder hoorbaar wordt. Dus hoe meer lucht aangezet wordt tot trillen, hoe eerder het vermogen dempt en het geluid uitsterft.

Waar plaatsen?

De opstelling van de warmtepomp is ook een belangrijk punt om in gedachten te houden. Wanneer de warmtepomp is geplaatst in een hoek met wanden of onder een dak, maakt deze meer geluid dan geplaatst aan een wand met vrije ruimte eromheen óf volledig vrij opgesteld. In het laatste geval wordt heel veel lucht in trilling gebracht en sterft het geluid het snelst uit.
Afhankelijk van de mate waarin een lucht/water-warmtepomp buitenunit is ingesloten, is de geluidsdruk meer of minder. De buitenunit kan dus het beste op een vlakke, stabiele ondergrond worden geplaatst om trillingsenergie direct bij de voet af te vangen.

Winter vs. zomer

Het geluid van de warmtepomp is ook afhankelijk van de buitentemperatuur. In de winter kan het voorkomen dat de warmtepomp meer geluid maakt. Dit heeft ermee te maken dat, wanneer het buiten erg koud is, de warmtepomp meer arbeid moet leveren. Hierbij moeten de bewegende onderdelen (ventilator, compressor) harder werken dan normaal, waardoor meer geluid hoorbaar is. Bij een relatief warme dag (>5 graden) is dit niet het geval, waardoor minder geluid hoorbaar is.
Afhankelijk van de verschillende omstandigheden ontstaan dus andere geluidswaarden, die vaak niet te simuleren zijn. Zo levert een geluidstest in juni andere resultaten op dan een geluidstest in december.

Geluidsbeperking

In Europa is een maximaal geluidsvermogen van de warmtepomp vastgesteld. Daarnaast moeten warmtepompen zijn voorzien van een CE-label, dat onder andere het geluidsvermogen van de warmtepomp vermeldt.

En ATAG?

Bij de ontwikkeling van de ATAG Energion M serie is veel aandacht besteed aan het zoveel mogelijk wegnemen van geluid. De buitenunits hebben een stille werking dankzij het speciaal gevormde – geluid reducerende – ventilatorblad. Daarnaast vermindert de compressor belangrijke trillingen. Hoe? De compressor draait in zgn. ‘tegenfase’. Dit betekent dat geluidspieken en -trillingen worden afgevlakt. Het geluidsniveau van de buitenunits is te vergelijken met geluid dat je hoort in een stille straat, een koelkast die aanslaat of een auto die langsrijdt; vergelijkbaar met een zacht spelende radio (40 dB) en een normaal gesprek (60 dB). Het geluid valt hierdoor meestal weg in de zgn. omgevingsgeluiden. Bovendien is het mogelijk de warmtepomp in een zelf te bepalen tijdsblok zo in te stellen dat de warmtepomp 3 dB(a) stiller is. Deze vermindering wordt ervaren als een halvering van het geluid.
Als extra accessoire is het mogelijk te kiezen voor een dakkap die over de Energion buitenunit wordt geplaatst. Naast dat dit een oplossing biedt wanneer er geen ruimte is, draagt het ook bij aan het reduceren van het geluid. Door plaatsing op het dak maakt de Energion onderdeel uit van het dak. Het geluid wordt naar boven ‘geblazen’. Zo wordt de geluidservaring naar beneden minder. Al deze maat­regelen resulteren in het feit dat de Energion M de stilste in zijn klasse is.