Turn-key oplossing voor het toepassen van energie uit oppervlaktewater (EOW)

Energie uit oppervlaktewater kan naast zon- en windenergie een grote bijdrage leveren aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. Toch is het winnen van thermische energie uit water nog niet vanzelfsprekend en dat terwijl onze aarde voor 70 procent uit water bestaat. Uit onderzoek van Deltares en IF Technology, in opdracht van de Unie van Waterschappen, naar de kansen voor energie uit oppervlaktewater is voortgekomen dat de inzet van energie uit oppervlaktewater in Nederland grote potentie heeft. We leven in een klimaat waar zowel behoefte is aan warmte als koude. Uit het onderzoek blijkt dat met behulp van oppervlaktewater in 12% van de landelijke warmtevraag en zelfs in 54% van de koudevraag zou kunnen worden voorzien.

Huidige installaties die warmte en koude onttrekken uit oppervlaktewater zijn vaak onderhouds- en storingsgevoelig. Xylem heeft al meerdere componenten en systeemoplossingen geleverd voor duurzame energiesystemen. De opgedane kennis heeft Xylem gebundeld tot een optimale afstemming van componenten, waarmee prestaties gegarandeerd worden en onderhoud en storingen tot het verleden behoren. Tijdens de Installatievakbeurs in Hardenberg heeft Xylem de Hydrothermal Energy Skid geïntroduceerd – een turn-key oplossing voor het onttrekken van energie uit oppervlaktewater.

Deze turn-key oplossing maakt EOW in de industrie en grotere utiliteit, maar ook in kleinere gebouwen toegankelijker wanneer er een specifieke verduurzamingswens is. “Met deze standaard oplossing willen wij niet alleen de engineering, maar ook de onzekerheid op het gebied van kennis en exploitatie rondom EOW wegnemen.” Aldus Fernando Padmos, Sales Manager Industry & CBS bij Xylem. Daarmee profiteren installateurs, boorbedrijven, exploitanten en eindgebruikers van de nodige know-how, hoogste systeemkwaliteit en een uitstekend rendement vergeleken met conventionele installaties.

Meer weten over de mogelijkheden met deze techniek? Neem contact op via EOW@xyleminc.com of bezoek www.xylem.nl voor meer informatie.

Enkele voordelen:

  • Prestatiegarantie
  • Laag onderhoudsinterval
  • Op afstand in te regelen, te monitoren en te updaten
  • Autonome werking en beveiliging van de gehele oppervlaktewaterinstallatie
  • Plug and play (korte installatietijd)
  • Kostenbesparing in engineering, bestekvoorbereiding en bouw