Duurzaam warm water

ZONDER IN TE LEVEREN OP COMFORT EN VEILIGHEID

In Nederland wordt momenteel veel gesproken over ons gasverbruik. A.O. Smith vindt het, als producent van onder andere gasgestookte boilers, erg belangrijk om zorgvuldig om te gaan met onze primaire energiebronnen. Deze fabrikant ontwikkelt innovatieve en energie-efficiënte producten ten behoeve van warmwatertoepassingen. Dit levert de meest duurzame oplossingen op zonder in te leveren op comfort en veiligheid. Uiteindelijk wil de consument altijd de beschikking hebben over warm water en zich geen zorgen hoeven maken over bacterievorming, zoals Legionella. Dit betekent dat de warmwatersystemen van A.O. Smith minimale temperaturen van 60°C moeten kunnen behalen en liefst nog wat hoger.

Om een duurzame warmwateroplossing aan te bieden is het allereerst van belang om zoveel mogelijk de energiebehoefte te beperken. Daarnaast is het essentieel om maximaal gebruik te maken van duurzame energiebronnen (zonnesystemen) en zo efficiënt mogelijk om te gaan met fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien. Daarom investeert A.O. Smith al ruim 20 jaar in condenserende technieken waarmee temperaturen kunnen worden bereikt tot 85°C en rendementen tot 109%.

Echt duurzaam

De zonneboilers zijn gecombineerd met een gasgestookte boiler, waarmee de warmwatervoorziening echt duurzaam wordt. Het water wordt voorverwarmd doordat de zonnewarmte via de warmtewisselaar aan het water is afgegeven. Indien deze temperatuur niet toereikend is, schakelt de condenserende hr-boiler in als naverwarmer. Deze boiler kan ook voorzien in ruimteverwarming door middel van de Theta Dual Service (zie kader). Warmte wordt op deze manier deels opgewekt door de zon en met het hoogst mogelijke rendement naverwarmd. Zonne-energie komt zo ook ten goede aan de ruimteverwarming.
Om het totaalsysteem optimaal te monitoren en regelen, kan dit systeem gekoppeld worden aan het gebouwbeheersysteem met behulp van de BMS-module (zie de schematische weergave). In dit schema wordt gebruik gemaakt van zonnecollectoren, een ST (voorraadvat), een SGS zonneboiler en Theta Dual Service.

Op zoek naar een all-electric oplossing in combinatie met zonne-energie? Neem dan contact op voor meer informatie. 0800 2676484 (gratis) of kijk op www.aosmith.nl.

Besturing vanuit één toestel

Theta Dual Service speelt in op de trend waarbij er steeds meer warm water wordt gebruikt terwijl de verwarmingsbehoefte afneemt omdat gebouwen steeds beter geïsoleerd worden. Met Theta Dual Service kunnen de condenserende boiler BFC en zonneboilers SGE en SGS van A.O. Smith voor zowel ruimteverwarming als warm water worden toegepast. De gehele installatie kan vanuit één toestel bestuurd worden.