Er zijn meerdere wegen die leiden naar CO2 neutraal

De logische stap naar duurzaam verwarmen

Er wordt in de media volop gesproken ‘over het van aardgas los’ gaan. De meningen hierover zijn verdeeld maar één ding is zeker volgens fabrikant ATAG, dat sinds 1948 thuis is in energie: meerdere wegen leiden naar CO2 neutraal. De ongekend grote verandering die zich nu voltrekt in de energiemarkt vraagt om een andere visie op het verwarmen van woningen.

De zogenaamde Trias Energetica speelt een belangrijke rol bij het energieneutraal maken van woningen en bestaat uit drie pijlers:
1. minder energie gebruiken
2. duurzame energie inzetten
3. fossiele energie zeer efficiënt
gebruiken
Minder energie gebruiken staat of valt met gedragsaanpassingen van de gebruiker die daardoor zijn gebruik vermindert en door het isoleren van de woning. Duurzaam energiegebruik wordt op dit moment vooral ingevuld door de elektrificatie, waardoor het verbruik van aardgas vermindert.

Kan aardgasloos wel?

De eerste zichtbare wijzigingen gaan plaatsvinden in de nieuwbouw, waar de vertrouwde cv-ketel wordt vervangen door andere technieken zoals stadsverwarming en warmtepompen. In de bestaande bouw zullen vooral hybride warmtepompen (warmtepomp plus cv-ketel) een belangrijke rol gaan spelen in de energietransitie. Want iedereen omzetten naar ‘all-electric’ is op dit moment nog niet mogelijk. Dit levert problemen op in de energievoorziening, omdat het bestaande elektriciteitsnetwerk eenvoudigweg te weinig capaciteit heeft. Daarnaast zijn ook vele woningen niet geschikt om volledig ‘all-electric’ te gaan.

Behoud van comfort

ATAG gelooft in het combineren van energiesystemen, waarvan zowel cv-ketels als warmtepompen, zonne-energiesystemen en laagtemperatuurverwarming deel uit kunnen maken. Maar ook andere – verder te ontwikkelen – vormen van energie, zoals ‘power to gas’ en waterstof, behoren tot de mogelijkheden. Zo wordt de gebruikte energie efficiënt en zuinig ingezet, en – niet onbelangrijk – met behoud van comfort. Comfort is bij het verduurzamen van woningen vaak een ‘ondergeschoven kindje’, maar voor de bewoner/gebruiker van onmisbaar belang.

Geleidelijk afscheid

Op dit moment speelt de hybride warmtepomp een prominente rol, vooral bij renovatie of als ‘tussentoepassing’ in de bestaande bouw. Een hybride oplossing als tussentoepassing betekent: nu plaatsen en over 15 jaar vervangen door een standalone/all-electric versie, wanneer het elektriciteitsnet wel geschikt is voor warmtepompen.

Vol gas naar CO2 neutraal

De keuze van energiedrager en techniek dient in ieder geval niet vooringenomen te zijn, maar gebaseerd op de manier waarop CO2-reductie kan worden gerealiseerd tegen minimale kosten. De samenwerking tussen energievormen – welke dan ook – mag daarbij niet worden uitgesloten. Ook de samenwerking met de installateur is cruciaal voor het slagen van de energietransitie. Alleen op deze manier stappen we ‘vol gas’ over op CO2-neutraal, aldus ATAG.

Energion M

Als start naar een CO2 neutrale leefomgeving heeft ATAG onlangs de Energion M warmtepompserie geïntroduceerd. Dit zijn hybride warmtepompen en all-electric oplossingen waarmee verwarmd, gekoeld en warm water getapt kan worden. Deze monoblock oplossingen voorzien in installatiegemak voor een grote groep installateurs, die niet beschikt over een STEK-diploma.

www.atagverwarming.nl/warmtepompen