Ammoniak

HOEVEEL WEET JIJ VAN DIT KOUDEMIDDEL?

Op een normale werkdag volgen zo’n tweehonderd monteurs en mbo-studenten praktijk- en theorielessen bij Opleidingscentrum GO. Nu ligt de parkeerplaats aan de Zandlaan in Ede er verlaten bij vanwege het coronavirus. Om geïnteresseerde technici toch nog te voorzien van kennis is Opleidingscentrum GO begonnen met het delen van kennisclips.

Michel van Bronkhorst is teamleider koudetechniek en groot voorstander van kennisclips: “Ruim voor de corona-crisis ontstond het idee om instructiefilmpjes te produceren. Zo kunnen we studenten en monteurs buiten de lessen om extra kennis aanbieden.”
In de kennisclips worden actuele onderwerpen, technieken en koudesystemen besproken en wekelijks gedeeld. Na de kennisclips is er de mogelijkheid je kennis te testen met een quiz. Bij iedere quiz wordt er een winnaar bekend gemaakt die een mooie prijs ontvangt.

Ammoniak als koudemiddel

Ammoniak (R717) als koudemiddel is bekend vanwege de goede koudetechnische eigenschappen. Met ammoniak kan een koude- of klimaatsysteem worden gerealiseerd met optimale prestaties, laag energieverbruik en een zo beperkt mogelijke belasting voor het milieu. Het aantal koude- of klimaatsystemen met natuurlijke koudemiddelen zoals ammoniak neemt toe en wordt door de overheid sterk gestimuleerd. Maar, naast alle voordelen is er één groot nadeel: ammoniak kan erg gevaarlijk zijn als er niet deskundig mee wordt omgegaan. ammoniak is namelijk bijzonder toxisch (giftig), in lichte mate ontvlambaar en als het vrijkomt verspreidt het een doordringende geur.

Zeer energetisch

Michel van Bronkhorst: “Het koudemiddel ammoniak is zeer energetisch, dat wil zeggen dat het ontzettend veel warmte kan onttrekken uit de binnenkant van het koudesysteem. Waar je als monteur rekening mee moet houden is dat als ammoniak vrijkomt het schade aan kan brengen aan het menselijk lichaam. Doordat het zo veel energie onttrekt kan het leiden tot brandwonden.”

Recyclen niet nodig

In de kennisclip laat teamleider Michel van Bronkhorst tips en tricks zien hoe je veilig kunt werken met ammoniak als koudemiddel. Ook wordt het verschil met koudesystemen en chemische koudemiddelen aangehaald: “Als je veel met chemische koudemiddelen werkt ben je gewend het koudemiddel terug te winnen en dit te recyclen. Bij een systeem met ammoniak als koudemiddel is dit niet noodzakelijk. Je kan het koudesysteem koudemiddelvrij maken door het te neutraliseren in bijvoorbeeld een emmer water.”

Groter rendement

Bij Opleidingscentrum GO in Ede staat een industrieel koudesysteem waar de deelnemers goed kunnen zien hoe een koudesysteem met natuurlijke koudemiddelen in elkaar zit. “Voor personen die normaal gesproken met chemische koudemiddelen werken kunnen we op dit koudesysteem goed laten zien dat je met een koudesysteem gevuld met ammoniak een groter rendement kan halen.”

Mooi koudemiddel

Bronkhorst: “Met al deze feiten is het natuurlijk raadzaam dat je goed bent opgeleid en alle risico’s en veiligheidsmaatregelen in acht kan nemen. Het halen van je vakbekwaamheidscertificaat is daarnaast verplicht gesteld door de overheid in de PGS13 en het activiteitenbesluit 3.16d. Alleen dan is ammoniak een van de mooiste koudemiddelen waarmee je kan werken.”

Vakbekwaamheid

In grote koude- of klimaatsystemen zitten al snel grote hoeveelheden ammoniak, of andere natuurlijke koudemiddelen zoals CO2 of koolwaterstoffen. Iedereen die te maken krijgt met het installeren of onderhouden van ammoniak koudesystemen is verplicht om in het bezit te zijn van een vakbekwaamheidscertificaat zoals omschreven in de richtlijn PGS13 en het activiteitenbesluit 3.16d. Het verplichte certificaat voor monteurs is vijf jaar geldig. Voor bedrijfshulpverleners, hulpdiensten, operators en ontwerpers is voor iedereen een passende training ontwikkeld. Bekijk het aanbod van trainingen op www.opleidingscentrum-go.nl/natuurlijkekoudemiddelen