Weinig ruimte

TOCH PVT-PANELEN EN WARMTEPOMP

Een duurzaam leven begint bij jezelf. Zo vindt ook de familie Van Corstanje uit Loon op Zand. Sinds de zomer prijken er 8 PVT-panelen op hun dak en een hybride waterpomp op de voorzolder. Vaillant en Alius sloegen de handen ineen om dit project succesvol te installeren.

Weinig ruimte

Sandra kwam met haar verduurzamingswens in contact met Toon van Doormalen, accountmanager bij Vaillant. Van Doormalen raadde aan om het Volthera concept toe te passen. Een samenwerking waarbij Vaillant de warmtepomp levert en Alius tekent voor de PVT-panelen. Van Doormalen legt uit: “Wanneer je net als Sandra beschikt over weinig ruimte dan is dit systeem zeer geschikt. We hebben de geoTHERM3KW warmtepomp bij het ontwerp zo compact mogelijk gehouden. Bovendien heb je met dit systeem geen bronboring nodig. Dat is hoe je het wendt of keert toch een flinke ingreep. Dit Volthera concept toont aan dat je met een relatief beperkt oppervlak toch een grote verduurzamingsslag kunt maken.”

Warmte en energie

Het verschil tussen een regulier PV-paneel en een Volthera PVT-paneel zit hem in de veelzijdigheid. Zo kun je met een Volthera paneel zowel warmte als elektriciteit opwekken. Volgens Bart Michielsen, business developer bij Alius, zijn ze ingesprongen op een erkend probleem: “Veel woningen beschikken over een beperkt dakoppervlak voor het plaatsen van zonnepanelen. In veel gevallen onvoldoende om de volledige elektravraag te dekken. Met de Volthera panelen maken we optimaal gebruik van het dakoppervlak zonder dat je inboet op je comfort.”

Flesje cola

Het systeem werkt met zonnepanelen waarachter een thermische collector gemonteerd is. De zonnepanelen zorgen ervoor dat er elektrische energie uit zonlicht gehaald wordt. Dankzij de achterliggende collector wordt ook de omgevingstemperatuur geabsorbeerd. Een water/glycol-mengsel dat door leidingen achter het paneel stroomt, neemt de omgevingstemperatuur op om vervolgens af te geven aan de warmtepomp. “Vergelijk het met een flesje cola dat je op kamertemperatuur in de koelkast zet. Wanneer je dit doet, onttrekt de koelkast energie uit het flesje en geeft dit aan de achterzijde weer af aan de ruimte. Kort gezegd: de opgewekte elektriciteit wordt gebruikt om aan de elektriciteitsvraag te voldoen, de opgewekte warmte dient als bron voor de krachtige Vaillant geoTHERM 3kW warmtepomp.”

Eenvoudig en snel

De montage verloopt snel en eenvoudig. Hierbij wordt gebruikgemaakt van het AElex-montagesysteem. Michielsen: “Alle onderdelen zijn gebruiksvriendelijk waardoor montagetijd en installatiekosten naar beneden gaan. Het aantal benodigde dakhaken berekent Alius nauwkeurig, rekening houdend met de dakhelling, oriëntatie en windbelasting. Doordat de panelen in een frame liggen zonder klemmen en met een coverprofiel vormt het een esthetisch strak geheel op het dak. Daarnaast kunnen panelen sneller worden vervangen.”

Hybride en all-electric

Het Volthera concept is zo ontwikkeld dat het zowel voor een hybride als all-electric oplossing toepasbaar is. In de woning is gekozen voor een hybridesysteem. Van Doormalen legt uit: “In dit hybridesysteem werkt de warmtepomp samen met de ketel. De warmte die je met de PVT-panelen opwekt, volstaat om voor 90 procent van het jaar alleen met die bron warmte te genereren. De ketel dient voornamelijk als warmwatervoorziening. Bij dit systeem bespaar je veel gas doordat je zelf de elektriciteit voor de warmtepomp opwekt.” Michielsen vult aan: “Het systeem is flexibel. Wanneer we voor een all-electric toepassing gaan, vergroten we het aantal panelen van 8 naar minimaal 12 panelen voor 3kW all-electric. Ook werken we met een groter buffervat van 300 liter in plaats van 200 liter.”