Periodiek keuren

EPDB-KEURINGSDESKUNDIGEN OP HERHALING

Koudetechnici die vijf jaar geleden tot de eerste lichting EPBD-keuringsdeskundigen werden opgeleid moeten dit jaar op herhaling om hun verplichte certificering te behouden. Het Opleidingscentrum GOº biedt de mogelijkheid om in één dag de wettelijk verplichte herinstructie te volgen en direct af te sluiten met een examen. Zowel EPBD A als B zijn dan weer vijf jaar geldig mits het examen met goed gevolg wordt afgerond.

EPBD is in de afgelopen vijf jaar geleidelijk ingeburgerd in de wereld van klimaattechniek. De term EPBD staat voor Energy Performance of Building Directive, dat is een Europese wet die het doel heeft om de efficiency van airconditioners en klimaatinstallaties te waarborgen. Als gevolg van de richtlijn zijn gebouweigenaren wettelijk verplicht tot het periodiek keuren van de technische installaties in hun gebouw. Daarbij komt alles wat koelt aan bod: de installaties worden gecontroleerd, waarbij wordt gestimuleerd om installaties die niet aan de eisen voldoen te verbeteren of te vervangen.

Relatiebeheer

Die controles worden verplicht uitgevoerd door gecertificeerde inspecteurs. Hoewel de nieuwe Europese regelgeving in het bedrijfsleven aanvankelijk met argusogen werd bekeken, kregen installatiebedrijven al gauw de voordelen in de gaten van de periodieke keuringen. Immers: de wettelijke keuringen zijn een goede kapstok om structureel relatiebeheer op te zetten. Bedrijven gingen EPBD zien als een manier om contacten op te bouwen en zich te onderscheiden.

Sleutelrol

Wereldwijd wordt de meeste energie gebruikt voor het verwarmen en koelen van grote kantoorgebouwen en wooncomplexen. Van het totale energiegebruik in de EU wordt 40 procent aangewend voor de bebouwde omgeving. Het aandeel in de totale CO2 uitstoot daarvan is 36 procent. In de klimaatbeheersing is het daarom mogelijk om een reuzenslag te maken als het gaat om energiebesparingen. Daarom is de EPBD belangrijk en de keuringsdeskundige speelt daarin een sleutelrol. In de komende jaren wordt de EPBD naar verwachting verder uitgebouwd. Daarvoor komen ook weer nieuwe opleidingen.

Grote getallen

De EPBD regelgeving vloeit dus voor uit de wens om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen teneinde de opwarming van de aarde te beperken. Het blijkt dat veel eigenaren van gebouwen zonder meer tien tot meer procent kunnen besparen op hun energierekening. Dat gaat dan al snel over heel grote getallen.

Keuringsdeskundigen

De EPBD-keuringsdeskundige A is bevoegd tot het maken van een energieprestatierapportage voor gebouwen in klasse 1 (12 – 45 kW). Daarnaast mag hij/zij ook bepaalde inspectiewerkzaamheden verrichten voor gebouwen in klasse 2 (45-270 kW) en 3 (> 270 kW), Het doen van inspecties aan de regeling en de bemetering is in deze klassen ( 2 en 3) voorbehouden aan keuringsdeskundige B.
De EPBD- keuringsdeskundige B is bevoegd voor het maken van een energieprestatierapportage voor gebouwen in klasse 1, 2 en 3 (12-45 kW, 45-270 kW en > 270 kW). Hij heeft hierbij overigens te allen tijde de inspecteur A nodig voor het uitvoeren van inspectiewerkzaamheden die binnen diens bevoegdheid vallen. De inspectie van de regeling en de bemetering in de klasse 2 en 3 gebouwen dient door de keuringsdeskundige B te worden gedaan.

Inschrijven

Begin maart start Opleidingscentrum GOº met een aantal herinstructiedagen, inclusief examen. Een overzicht van de trainingen en de bijbehorende datum zijn te vinden op de website: www.opleidingscentrum-go.nl. Het is ook mogelijk om via de website in te schrijven.

Circulair klimaatsysteem

UITERMATE GESCHIKT VOOR RENOVATIEPROJECTEN

In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland energieneutraal zijn. Dit is vastgelegd in het Klimaatakkoord van 2018. Op dit moment zijn er nog veel woningen in Nederland met een laag energielabel. Met name jaren ’30 woningen of ouder. Deze hebben bijvoorbeeld enkel glas, een gasaansluiting en zijn slecht geïsoleerd. Dergelijke woningen zullen de komende jaren allemaal gerenoveerd moeten worden, als we de doelstelling willen halen. Er is dus veel werk aan de winkel. Daarom is het belangrijk dat renovatieprojecten snel en soepel kunnen worden uitgevoerd. Het klimaatsysteem van UniWarm, tevens een circulair product, vormt hierbij een goede oplossing.

Een routineklus

Het klimaatsysteem van UniWarm is een afbouwplaat, koel- en verwarmingslichaam ineen. Peter Riethorst, eigenaar van UniWarm: “Klanten met wie we geregeld samenwerken, vinden ons klimaatsysteem gemakkelijk om aan te leggen. Het bestaat namelijk uit voorgefreesde gipsvezelplaten. Je ziet direct waar je de leidingen moet plaatsen. Voor velen is het daardoor een routineklus. Bij onze wand- en plafondmodule hebben we de leidingen er zelfs al in gemonteerd. Dit maakt het leggen nog eenvoudiger.”
Maar dat is niet het enige voordeel van het klimaatsysteem. Het is ook licht van gewicht: maximaal 35 kilogram per vierkante meter. U hoeft dus geen aanpassingen te doen aan de bouwconstructie van uw renovatieproject. Verder kunt u kiezen uit verschillende, lage opbouwhoogtes: 17 mm tot en met 37 mm. De lage opbouwhoogte maakt het mogelijk dat u de afwerkingslaag direct op de vloerverwarming kunt leggen. De plaat van 37 mm is uitgevoerd met vilt, wat zorgt voor een geluiddempend effect.

Geen droogtijd en energiebesparing

Standaard verwarmingssystemen worden doorgaans opgebouwd uit cement en zand. Als u dit toepast voor uw renovatieproject moet u dagen wachten tot het droog is. Gebruikt u ons klimaatsysteem, dan is hiervan geen sprake. Het is namelijk een droogbouwsysteem. Als u het heeft gelegd, kunt u meteen doorgaan met de volgende werkzaamheden.
Alle klimaatmodules zijn gemakkelijk aansluitbaar op een warmtepomp of elektrische verwarming. En vanwege het feit dat de platen allemaal dezelfde structuur hebben, verspreidt de warmte zich uitstekend. Dit draagt bij aan de behaaglijkheid van het pand én bespaart flink op de energierekening.

Circulair bouwen met Uniwarm

Het klimaatsysteem heeft niet alleen duurzame eigenschappen, het is ook duurzaam vervaardigd. De platen zijn gemaakt van het innovatieve product Fermacell®. Dit bestaat voor 100 procent uit gerecycled papier en gips en na gebruik kan u het weer laten recyclen. Door dit toe te passen levert u dus ook een bijdrage aan het duurzame fenomeen ‘circulair bouwen’. Daarnaast voldoet het product aan alle bouweisen die zijn gesteld op gebied van geluidisolatie, thermische isolatie en brandwerende isolatie. Het klimaatsysteem heeft van boven naar beneden een brandvertragende werking van 60 minuten.

Gerealiseerde renovatieprojecten

“UniWarm heeft met dit klimaatsysteem inmiddels een bijdrage mogen leveren aan een aantal renovatieprojecten. Zo zijn vorig jaar 10 jaren ’30 woningen in de Amsterdamse Leiduinstraat voorzien van ons systeem en aangesloten op een warmtepomp. Intussen zijn het behaaglijke, moderne woningen geworden”, aldus Peter Riethorst.
“Ook is ons systeem toegepast tijdens de renovatie van een oude villa in de Rotterdamse wijk Kralingen. De aannemer heeft hiermee veel geld gespaard. Zonder ons klimaatsysteem had hij de hele vloerconstructie moeten vervangen. Dankzij het lichte gewicht kon het bouwteam onze platen probleemloos op de houten balken plaatsen. We kijken ernaar uit om de komende jaren bij nog meer duurzame renovatie- en andere bouwprojecten betrokken te zijn.”

Ventilatie met WTW

NU IN ELKE WONING MOGELIJK ZONDER TOEVOERKANALEN

Excellente lucht in huis zonder toevoerkanalen? Brink Climate Systems presenteerde op de afgelopen VSK het Multi Air Supply systeem; een nieuw ventilatiesysteem dat ventilatie met warmteterugwinning (WTW) nu in elke woning mogelijk maakt doordat toevoerkanalen achterwege kunnen worden gelaten.

WTW-unit is de basis

De basis van het Multi Air Supply systeem is een centraal balansventilatiesysteem met WTW, zoals de Flair van Brink. Het unieke aan dit systeem is dat de lucht vrij in de centrale hal of overloop (trapkolom) wordt ingeblazen, dus zonder toevoerkanalen. Dankzij een compacte en actief op CO2-gestuurde Indoor Mixfan, die wordt geplaatst boven of naast de deur van iedere verblijfsruimte, wordt ‘gebruikte’ lucht uit de ruimte weer naar de trapkolom afgevoerd. De verse lucht stroomt vanuit de trapkolom via de spleet onder de deur de verblijfsruimte in. De CO2-sensor in de hal meet continu de luchtkwaliteit en bepaalt de hoeveelheid verse buitenlucht die via de WTW-unit toegevoerd wordt. De afzuiging uit keuken, badkamer en toilet wordt conventioneel uitgevoerd met (bestaande) afvoerkanalen.

Stille werking

Het Multi Air Supply systeem werkt zonder toevoerkanalen en heeft dus weinig weerstand te overbruggen. Bovendien wordt per ruimte op maat geventileerd. Dit komt ten goede aan het energieverbruik, maar ook aan het geluidsniveau dat een ventilatiesysteem voortbrengt. Ondanks dat in elke verblijfsruimte een kleine ventilator in de vorm van de Indoor Mixfan is ingebouwd, is het systeem veel stiller dan conventionele ventilatiesystemen. Met het Multi Air Supply systeem blijft de installatie ruim binnen de eis uit het Bouwbesluit en kan de bewoner volop genieten van een gezond en prettig binnenklimaat met voldoende verse lucht.

Droogstapelbouw

ENERGIELEVERENDE WONINGEN VOOR iedere WONINGCORPORATIE

In Hurdegaryp (Fr) zijn onlangs door Bouwgroep Dijkstra Draisma 18 energieleverende woningen voor woningcorporatie WoonFriesland opgeleverd. Deze opdracht maakt deel uit van een serie van 300 woningen die gebouwd worden volgens het droogstapelbouwprincipe. Dit betekent dat de woning in losse componenten wordt aangeleverd op de bouwplaats. Dus de vloerdelen, wanden, gevels, daken, de schoorsteenmodule waar de buitenunit van de warmtepomp in is gemonteerd en de prefab energiemodule die op zolder wordt geplaatst, worden allemaal kant en klaar op enkele vrachtwagens op de bouwplaats aangeleverd.

Het mooie van deze manier van bouwen is dat een woning in slechts één dag in elkaar wordt gezet. De Breman Installatiegroep is de installatiepartner voor deze woningen en is verantwoordelijk voor het leveren en installeren van de klimaatinstallatie. De uitgevoerde werkzaamheden komen voor rekening van de vestiging Breman.

Warmtepomp in schoorsteen

Breman heeft gekozen voor de HP-S 55 lucht/water-warmtepomp van Itho Daalderop voor de realisatie van de installatie in de 300 woningen. De HP-S warmtepompen zijn uitgerust met hoogwaardige componenten, met een productgarantie van 7 jaar. Breman Schoorsteentechniek heeft de schoorsteen in eigen beheer ontwikkeld. De schoorsteen wordt in het dakvlak opgenomen met een inspectieluik binnen de woning. De uitmonding van de mechanische ventilatie en ontspanningsleiding van de riolering monden eveneens uit in deze kap.
De reden voor Bouwgroep Dijkstra Draisma om te kiezen voor de warmtepomp in de schoorsteen, was in de eerste plaats dat er geen buitendeel in de tuin hoeft te worden geplaatst. Dat betekent geen geluidsoverlast bij de buren, want de warmtepomp zit hoog weggewerkt. Een andere belangrijke reden is dat hierdoor minder installatiewerkzaamheden ter plekke hoeven te worden uitgevoerd. De schoorsteen wordt compleet met erin gemonteerd buitendeel, net als de andere componenten omhoog gehesen en gemonteerd. De derde reden is dat de warmtepomp nu geen ruimte in beslag neemt in de tuin, waardoor deze in de totaliteit beschikbaar blijft.

Prefab energiemodule

Tevens is voor deze woningen door Breman i.s.m. Itho Daalderop een prefab energiemodule ontwikkeld die op de productielocatie van Breman Drachten in elkaar wordt gezet. Deze energiemodule bevat een aantal componenten, zoals het binnendeel van de warmtepomp, de balansventilatieunit die zorgt voor verse lucht, het voorraadvat voor het warme tapwater dat door de warmtepomp wordt gemaakt en de omvormer voor de PV-panelen.
Door het prefab aanleveren van de energiemodule wordt fors bespaard op de installatietijd op de bouwplaats. De werkzaamheden ter plaatse bestaan uit alleen het aansluiten van de energiemodule op het buitendeel in de schoorsteen. De energiemodule kan dan gemakkelijk worden aangesloten op de kanalen en leidingen in de woning. Vervolgens zorgt Itho Daalderop i.s.m. Breman Service voor het in bedrijf stellen van de installatie.

Energieleverende woning

Door een zeer hoge isolatiewaarde van de woning, een uiterst efficiënte warmtepomp en balansventilatie die nagenoeg alle warmte terugwint, leveren deze woningen netto meer energie op via de zonnepanelen dan de klimaatinstallatie verbruikt. Het past daarom perfect in de trend van sneller voldoen aan de vraag naar uiterst duurzame en betaalbare woningen.

Verdeling van stroom

REDUCTIE ENERGIEKOSTEN COMPENSEERT HUUR INSTALLATIE

Een partnerbedrijf van GasEngineering is Cheappower4U. Met de door haar ontwikkelde (geoctrooieerde) stroomverdeler hebben klanten de mogelijkheid om de elektriciteit uit de WKK te verdelen over alle woningen in een complex. Doordat alle belastingen op de opgewekte elektriciteit zijn vrijgesteld, ontstaat er hiermee een forse reductie in de energiekosten van de gebruikers.

Deze reductie worden vervolgens (gedeeltelijk) ingezet voor de betaling van de huur van de installatie, daar Cheappower4U deze voorfinanciert. Voor de klant betekent dit het plaatsen van een installatie zonder aanschaf, waarbij de kosten worden gereduceerd, maar ook de energie-index (2-4 stappen qua labels) sterk wordt verbeterd. Dit laatste vooral door het gebruik van de restwarmte uit de WKK, die gebruikt wordt om de woningen te verwarmen.

Laagdrempelig verduurzamen

Cheappower4U maakt hiermee de eerste stap in de verduurzaming van flatgebouwen laagdrempelig voor haar klanten. Zij worden namelijk niet geconfronteerd met forse investeringen, hetgeen vaak een bottleneck vormt in de verduurzaming. Ook vervalt voor de klant het volledige technisch risico (onderhoud/vervanging) van de installatie, aangezien dit in de huur is inbegrepen. Cheappower4U heeft vooral het doel om samen met haar klanten CO2 te reduceren en daarmee te voldoen aan de gestelde doelstellingen uit het klimaatakkoord.

Wonen zonder aardgas

WARM EN DUURZAAM

De familie Lankhorst woont in een all-electric woning. Hun huis voldoet aan de hoge eisen die worden gesteld aan een energiezuinige woning. Zo wordt de stroom groen opgewekt via PV-panelen en hergebruikt een ventilatiewarmtepomp de uitgaande retourlucht voor het verwarmingssysteem en het sanitair warm water. Hun woning is behaaglijk warm, zonder dat er een combiketel en radiatoren aan te pas komen. Een blik achter de schermen van deze duurzame woning met een slimme ventilatie-oplossing.

In steeds meer nieuwe woonwijken wordt geen aardgas- of warmtenet aangelegd. Huizen worden zelfvoorzienend en dan is er alleen nog elektriciteit. De huizen zijn all-electric: koken doe je elektrisch en verwarmen gebeurt met een warmtepomp. Mits de elektriciteit groen is opgewekt, is all-electric een duurzaam alternatief voor aardgas. Geen CO2 uitstoten doet het klimaat immers meer dan goed.

De energievraag verandert

“In nieuwbouwwoningen is de vraag naar aardgas beperkt, ook in onze woning”, vertelt bewoner Rob Lankhorst. “Doorgedreven isolatie doet de warmtevraag binnenshuis zienderogen dalen. In onze keuken kozen we voor inductie om elektrisch te koken. Terwijl de vraag naar aardgas dus sterk afneemt, neemt onze vraag naar elektriciteit voor huishoudelijke toepassingen toe. Voor het opwekken van groene stroom kozen we heel bewust voor PV-panelen. Deze panelen vormen samen met de ventilatiewarmtepomp DucoBox Eco een win-win situatie.”

Natuurlijke ventilatie met wtw

“De DucoBox Eco biedt een uitstekende ecologische oplossing door ventilatie en warmteproductie te combineren”, vertelt Richard Geraerts, verkoopleider bij Duco Ventilation & Sun Control. “Het concept is gebaseerd op basis van natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. Het zelfregelend toevoerrooster DucoLine voorziet elke ruimte van verse lucht. De ventilatiewarmtepomp voert vervuilde lucht af, wint de warmte uit de retourlucht terug – door middel van de warmtewisselaar – en waardeert deze op tot maximaal 65 °C. Vervolgens geeft het de warmte opnieuw af aan het verwarmingssysteem of aan het tapwater, met een gegarandeerd thermisch vermogen van 2,5 kW.”

100% All-Electric

“We mikken met ons all-electric pakket richting een totaaloplossing”, verduidelijkt Geraerts. “Hierbij is onze ventilatiewarmtepomp DucoBox Eco gekoppeld aan een technisch buffervat van 300 liter. Het vat bevat twee elektrische weerstanden die wisselend van elkaar geschakeld kunnen worden. De sturingsmodule schakelt de elektrische elementen in vanaf het moment de ventilatiewarmtepomp – met binnen- en buitenlucht – het vat niet langer op temperatuur kan houden.”
Ventileren volgens behoefte
“Vanaf 2021 gaan de BENG-eisen definitief van kracht”, gaat Geraerts verder. “Veel mensen denken dat het een moeilijk te halen norm is, maar dat is het eigenlijk niet. Het begint met luchtdicht bouwen. En vervolgens adviseren we te ventileren met warmteterugwinning. Dat gebeurt op basis van slimme vraagsturing die voor een energiebesparing van 40% zorgt. Onze DucoBox Eco is onderscheidend door de geïntegreerde 2-zonesturing. Door de dag- en nachtzone via een ingebouwde klep afzonderlijk aan te sturen, wordt een minimaal geluidsvermogen bereikt. Door metingen op basis van CO2 en vocht wordt bepaald of er meer of minder ventilatie nodig is.”

Goed voor het milieu

“De aankoop wordt niet alleen interessant gemaakt door de €1.600 ISDE-subsidie”, besluit Geraerts. “Het leidt ook tot een mooie besparing op de energiefactuur, waardoor de investering zich na een tijdje vanzelf terugbetaald.” Een tevreden Lankhorst vult aan: “Bovendien is het niet alleen voordelig voor onze portemonnee, maar ook voor het milieu.”

Uitlezen verbruiksdata

op elk gewenst moment en plek om te kunnen factureren

Het op afstand uitlezen van verbruiksdata van installaties ten behoeve van facturatie wordt makkelijker. Flamco lanceert namelijk een nieuwe dienst die institutionele partijen actuele verbruikscijfers van water- en warmtemeters levert: Flamconnect Metering. De dataservice geldt voor alle OMS-gestandaardiseerde meters, is op maat beschikbaar en geeft de klant grote keuzevrijheid.

Het op afstand monitoren van energiegebruik is in opmars. Naast elektriciteit is ook het verbruik van water en warmte steeds beter op afstand uit te lezen door slimme technologie aan hardware te koppelen.

Betrouwbare data

“Wij merken dat woningcorporaties, warmtedistributiebedrijven, gebouweigenaren en energieservicebedrijven (ESCO’s) toenemend behoefte hebben aan verbruikscijfers van water- en warmtemeters”, zegt Business Developer IoT Jeroen van Hooijdonk. “Zij willen over betrouwbare data kunnen beschikken, zonder in hardware te hoeven investeren of zich aan bepaalde merken of partijen te binden. Flamconnect Metering voorziet daarin.”

Vrije keuzemogelijkheden

De flexibiliteit en keuzevrijheid van de digitale dataservice zijn groot. Op de eerste plaats geldt de service voor alle OMS-gestandaardiseerde (Open Metering System) meters die bij nieuwbouw of renovatie worden toegepast. Flamco beperkt zich dus niet tot eigen apparaten (geen vendor lock-in). Op de tweede plaats maakt Flamco altijd een voorstel op maat met een indicatie van de kosten per meter. Dat voorstel baseert zij op een inventarisatie van het aantal aansluitingen en de reikwijdte, want ieder gebouw en elke wijk is anders. Op de derde plaats kiest de klant zelf een pakket respectievelijk serviceniveau (Basic, Comfort, of Premium) dat aansluit bij haar behoeften. Zo bepaalt de klant de looptijd van het abonnement (al vanaf drie jaar), de frequentie waarop data wordt geleverd (maandelijks, wekelijks of real-time) en de technische ondersteuning (installatie, vervanging, support, training, enz.). “Hoe meer wij de klant ontzorgen, des te hoger onze levergarantie”, aldus Jeroen van Hooijdonk.
Zeer snelle dataservice
Flamconnect Metering is een service op abonnementsbasis waarbij Flamco verbruiksdata op het door de klant gewenste moment en plek aflevert om te kunnen factureren. De service werkt via een gateway, meegeleverd door Flamco, die de data van de betreffende water- of warmtemeters (in collectieve warmtesystemen) uitleest. De in de gateway opgeslagen data wordt via een sim-kaart naar de cloud verzonden en door Flamco uitgelezen. Vanuit de portal wordt de data in het gewenste format doorgestuurd naar de klant. Deze staat dus direct ter beschikking.

Hardware, software en support

Flamco past Flamconnect Metering al bij diverse klanten naar volle tevredenheid toe en breidt die vanaf nu uit in Nederland, Duitsland, Polen, Engeland en de Scandinavische landen. Met de nieuwe service profileert Flamco zich nog meer als een total supplier die naast hardware en support ook (digitale) diensten aanbiedt en met behulp van IoT, Smart Devices en Connectivity in marktbehoeften voorziet. Meer weten? Maak dan een afspraak via de Flamco website.

Vloerverwarming

NIEUWSTE GENERATIE: watergedragen en 15 mm opbouwhoogte

Iedereen kent traditionele vloerverwarming met de eigenschappen dik, traag en zwaar. En de installatie en droogtijden van deze dikke en trage systemen kost veel tijd, toch? Zeker als er nog een dekvloer overheen moet. Dit moet beter, sneller en efficiënter kunnen. Uit deze innovatieve gedachten zijn de SpeeTile en SpeeTherm vloerverwarmingssystemen ontstaan. De nieuwste generatie toekomstbestendige, dunne, snelle en lichte verwarmingssystemen.

SpeeTile natbouw

Het SpeeTile systeem van WARP Systems biedt voordelen voor zowel de eindgebruiker als installateur. Zo heeft het watergedragen systeem een minimale opbouwhoogte van 15mm met een gewicht van 30kg per m2 inclusief SpeeTop egalisatiemortel. Dit lost het probleem op voor de klant die weinig opbouwhoogte en vloerbelasting ter beschikking heeft. Verder is het slimme en gepatenteerde klik-breek-schuif-systeem een innovatie, waardoor het altijd past; dus nooit meer meten en snijden en geen afval. Ook is het SpeeTile systeem geschikt voor wanden en plafonds. Voordelen voor de eindgebruiker: het laagtemperatuur watergedragen systeem is energiezuinig, toekomstbestendig (ook geschikt voor warmtepomptechniek) en reageert actief en snel op warmtevraag. Daarnaast kan het ook over bestaande vloeren worden aangebracht; ideaal in de renovatie.

SpeeTherm droogbouw

Het SpeeTherm systeem van WARP Systems combineert een minimale opbouwhoogte van 15 mm met isolatie, lichtgewicht en snelheid. Door het gewicht van slechts 3 kg per m2 is het systeem eenvoudig te installeren en is het zeer geschikt voor o.a. houten ondervloeren. Zelfs als deze niet stabiel maar wel vlak zijn. Het SpeeTherm systeem bestaat uit EPS platen, AluTherm warmtegeleidingsprofielen en gecertificeerde SpeeTube verwarmingsbuis. Het SpeeTherm systeem biedt voor de klant dezelfde voordelen als het SpeeTile systeem.

SpeeTools

Om eenvoudig, professioneel en snel te kunnen installeren zijn er bevestigingsmaterialen zoals geleidingsbochten, kalibratie- en andere ‘SpeeTools’ ontwikkeld. Beide systemen worden snel en eenvoudig met PushFit koppelingen aangesloten op de verdeler. Een totaal systeemoplossing dus, waarvoor geen andere bevestigingsmaterialen nodig zijn.

Montage instructievideo’s

Benieuwd naar de installatie en naar de toekomstbestendige voordelen van de WARP systemen? Bekijk via de QR-code de korte montage instructievideo’s op YouTube of bezoek de website www.warp-systems.nl.

Gezond én stijlvol

INTELLIGENTE VENTILATIE, OP DE BEHOEFTE AFGESTEMD

Goed ventileren is nodig voor gezonde lucht in huis. Maar in veel huizen wordt verkeerd geventileerd. Tocht, vocht, lawaai en gezondheidsklachten van de bewoners kunnen het gevolg zijn. De luchtkwaliteit en het wooncomfort optimaliseren doe je door te kiezen voor vraaggestuurde ventilatie. Zonder er naar om te hoeven kijken, is er altijd schone en gezonde lucht in de woning. En dat is goed voor zowel de woning als de gezondheid.

Vraaggestuurde ventilatie regelt de ventilatie in de woning automatisch. Het systeem werkt door middel van sensoren, die het ventilatiesysteem aansturen. De Zehnder CO2-sensoren analyseren de luchtkwaliteit in een ruimte en geven dit door aan het ventilatiesysteem. Op basis van de meetwaardes wordt er automatisch meer of minder geventileerd, afhankelijk van de vereiste (gezonde) luchtkwaliteit. Vraaggestuurde ventilatie kan worden toegepast bij zowel mechanische ventilatiesystemen, systeem C, als bij ventilatiesystemen met warmteterugwinning, systeem D.

Hoe het werkt

De nieuwe CO2- sensor van Zehnder combineert een modern, gebruiksvriendelijk design met de nieuwste sensortechnologie. Twee verschillende functies zorgen dat de sensor aan alle vereisten voldoet. Als installateur kun je de besturingsmodus selecteren waarin de CO2-sensor de nodige luchthoeveelheid aan het ventilatietoestel doorgeeft. Of je selecteert de sensormodus waarin het ventilatietoestel rekening houdt met de CO2-waarden van de sensor en automatisch voor een optimale luchtstroom zorgt. In beide gevallen zijn fouten uitgesloten omdat de sensor eenvoudig in te stellen is en indien gewenst zelfs volledig automatisch werkt.

Gebruiksvriendelijk

De bediening is via één knop makkelijk te begrijpen en eenvoudig te bedienen. Er kan worden gekozen tussen automatische ventilatie of drie ventilatiestanden. Waarschuwingsmeldingen bij hoge CO2-waarden worden alleen uitgegeven wanneer deze niet snel genoeg worden gereduceerd door de luchthoeveelheid te verhogen.

Design

De CO2-sensoren zijn als inbouw- en opbouw variant beschikbaar, wat deze oplossing geschikt maakt voor zowel nieuwbouw als renovatie. De inbouwvariant is te combineren met het standaard schakelmateriaal van Busch & Jaeger, Gira en Jung waardoor de sensor naadloos weggewerkt kan worden in het bestaande schakelmateriaal.

Efficiënt warm water

EEN WARMTEPOMPBOILER VOOR IEDER HUISHOUDEN

De aroSTOR warmtepompboiler is een zeer efficiënte en betaalbare oplossing voor warm water in huis. De serie warmtepompboilers is te verkrijgen in verschillende capaciteiten: wandmodellen van 80, 100 en 150 liter (voor huishoudens van 2 tot 4 personen) en staande uitvoeringen van 200 en 270 liter (voor huishoudens van 5 tot 6 personen).

Optimaal rendement

Dankzij de warmtepomptechnologie haalt de aroSTOR 75 procent van de nodige energie voor sanitair warm water uit de buitenlucht. De warmtepompboiler werkt zelfs bij lage luchtaanvoertemperaturen tot -7°C waarmee tot 60°C warmtapwater wordt bereid door alleen gebruik te maken van de warmtepomp – zonder het gebruik van het elektrisch verwarmingselement.
Door gebruik van verschillende accessoires is zowel binnen- als buitenlucht bruikbaar als energiebron. Bovendien heeft Vaillant een aansluitkit met luchtkanalen ontwikkeld, voorzien van verschillende accessoires, om zo de verbinding tussen de warmtepomp en de buitenlucht luchtdicht te maken.

Laag geluidsniveau

Dat is goed nieuws voor gasloze nieuwbouwwoningen en renovaties, maar ook voor passiefwoningen of lage- energiewoningen, waar luchtdichtheid belangrijk is en waar de behoefte aan sanitair warm water vaak groter is dan de behoefte aan verwarming. Door de intelligente inregeling van het dag-/nachttarief kan er worden geprofiteerd van verwarmingstijden. Ook is het geluidsniveau indrukwekkend laag. De wandmodellen produceren 32 dB(A) en staande uitvoeringen 39 dB(A) op 2 meter afstand.

Design en gemak

Bij de ontwikkeling van de aroSTOR warmtepompboilers is extra aandacht besteed aan de vorm en de kwaliteit van het materiaal en de onderdelen. Het gewicht van alle versies is laag en alle onderdelen zijn makkelijk te bereiken. Daardoor laten deze boilers zich verrassend eenvoudig installeren en onderhouden.
Om de veiligheid van de warmtepompboiler te garanderen, zijn de boilers uitgerust met legionellabescherming en vorstbeveiliging. Als de gebruiker al zonnecollectoren en/of een ketel in gebruik heeft, wordt aangeraden om te kiezen voor de warmtepompboiler met een extra spiraalvormige warmtewisselaar die bijverwarming via deze energiebronnen mogelijk maakt.

Subsidie

De warmtepompboiler aroSTOR komt in aanmerking voor een subsidie van 1.250 euro. Deze subsidie geldt voor eindgebruikers.