Energieneutraal: gedoseerd gas geven

Is Nederland in 2050 gasloos of CO2-loos? De politiek en de marktpartijen zijn er nog niet uit. Een ding is zeker: in 2050 moeten alle gebouwen energieneutraal zijn. Het is duidelijk dat de huidige manier van verwarmen met aardgas zijn langste tijd heeft gehad. Maar het is een illusie dat we in Nederland onze efficiënte HR-ketels in korte tijd kunnen vervangen door duurzamere systemen. Dat kost tijd. En in die transitiefase hebben we concrete en haalbare oplossingen nodig.

Energieneutraal wonen (Bron: Nefit)

Theorie en praktijk
Het terugdringen van het verbruik is de eerste stap. In theorie wordt pas in een volgende stap fossiele energie vervangen door hernieuwbare energie. In de praktijk kan het echter best zo zijn, dat een andere volgorde sneller resultaat oplevert. Door een hybride warmtepomp toe te voegen aan een HR-ketel wordt bijvoorbeeld direct het gasverbruik geminimaliseerd zonder hele ingrijpende maatregelen. In volgende fasen kun je de isolatie aanpakken en het afgiftesysteem geschikt maken voor lage-temperatuur verwarming. Aan het einde van de levensduur van de warmtepomp kan vervolgens relatief eenvoudig op all-electric worden overgestapt. Zo heb je beheersbaar, kostenefficiënt traject met in elke fase een verantwoorde investering en een oplopende besparing.

Groene golf
De techniek om de doelstelling te halen is er al. Kostenbesparende technologische innovaties  blijven echter nodig. Maar wie gaat al die nieuwe systemen installeren? Installatiebedrijven hebben nu vaak al moeite om aan goede vakmensen te komen en de grote groene golf moet nog beginnen. Installateurs moeten kunnen rekenen op  uitgebreide ondersteuning van producenten. Nefit zet daarom in op brede kennisoverdracht, zowel hands-on als online. Maar ook hulp op locatie bij bijvoorbeeld het in bedrijf stellen van de installatie en F-gaswerkzaamheden. Als de installateur daarvoor zelf even geen mogelijkheden heeft, kan hij altijd een beroep doen op het warmtepompteam van Nefit.

Samen met de installateur
Om de komende jaren al die duurzame installaties te realiseren is veel mankracht nodig. Daarbij helpt het als partners de handen in een slaan om complete nul-op-de-meter concepten te ontwikkelen die zoveel mogelijk prefab worden aangeleverd op de bouwplaats. Een goed voorbeeld is de Nefit Energy Bar, die af fabriek is voorzien van alle installatiecomponenten en als complete kolom tegen de gevel geplaatst wordt. Het installatiewerk wordt daardoor minder complex en minder arbeidsintensief. En dat is nodig als je op grote schaal wilt verduurzamen.

Alleen samen met de installateur en andere partners uit de keten kunnen we tot werkbare oplossingen komen. Verschillende oplossingen kunnen prima naast elkaar lopen en samen zorgen voor een transitie. Laat de markt de keuzes maar maken: Nefit Bosch heeft alles in huis, inclusief de know-how en de bijbehorende service en support.

Nefit Energy Bar – alle componenten prefab voorgemonteerd (Bron: Nefit)

Een energierekening van 0 euro?

Met een duurzame totaaloplossing van Nefit is energieneutraal wonen binnen bereik. Wil de klant van het gas af, dan is een ‘all-electric’ warmtepomp de meest populaire oplossing. Daarmee is energieneutraal wonen binnen bereik. Zeker wanneer de warmtepomp wordt gecombineerd met thermische zonne-energie en zonnepanelen. Maar ook met een ‘hybride’ oplossing kan tot 40% aardgas worden bespaard. Met de nieuwe generatie van Nefit realiseert u voor elke situatie een oplossing op maat.

100% Duurzaam met Nefit EnviLine en Nefit zone-energiesystemen (bron: Nefit)

Nefit EnviLine snelste groeier onder lucht/water warmtepompen
Uit recent marktonderzoek blijkt dat de Nederlandse warmtepompmarkt in 2016 enorm is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. In de categorie lucht-water warmtepompen is Nefit EnviLine de snelste groeier qua marktaandeel. Niet verwonderlijk, want EnviLine levert uitzonderlijke prestaties. Zelfs in strenge winters (tot - 20°C) haalt EnviLine voldoende energie uit de buitenlucht, koeling is mogelijk op warme dagen tot 37°C, Met een hoge COP tot 4,9 en maar liefst 48 nieuwe varianten is maatwerk mogelijk voor elke situatie.

Gasloos
Wil uw klant van het gas af of is een gasaansluiting helemaal niet voorhanden? De all-electric variant van Nefit EnviLine is de meest populaire oplossing. Een cv-ketel en gasaansluiting zijn niet meer nodig. Bovendien kan EnviLine op zomerse dagen ook zorgen voor verkoeling. In combinatie met zonne-energie is een energieneutrale woning te realiseren. Nefit levert zowel thermische zonlichtsystemen voor warm water, als pv-systemen voor groene stroom. U kunt uw klanten dus een duurzame totaaloplossing op maat bieden van één merk.

Een juiste dimensionering en optimaal inregelen zijn cruciaal voor goede prestaties van elk duurzaam systeem. Laat u ondersteunen door de experts van Nefit, zowel in het voortraject, met berekeningen en advies ten aanzien van de configuratie, als bij de inbedrijfname.  

Hybride
Gasloos verwarmen is niet voor iedere situatie weggelegd. Ook met een ‘hybride’ oplossing kan tot 40% aardgas worden bespaard. Hierbij wordt een (bestaande) HR-ketel wordt gecombineerd met een bivalente EnviLine warmtepomp. Is er geen lage-temperatuur-afgiftesysteem aanwezig of is de isolatie niet optimaal? Dan is het advies om dat eerst aan te pakken voor de klant investeert in een lucht/water warmtepomp. En anders is een ventilatiewarmtepomp een goed alternatief. De VentiLine van Nefit bijvoorbeeld wordt gecombineerd met de HR-ketel en bespaart zo tot zo’n 35% op het gasverbruik. 

Subsidie
De aanschaf van een warmtepomp of een zonneboiler nog steeds extra interessant voor uw klanten dankzij de beschikbare ISDE-subsidie. Die loopt van ruim 800 euro voor een zonneboiler met een enkele collector tot 2.600 euro voor een EnviLine warmtepomp van 16 kW.

450 Euro actievoordeel
Consumenten die dit najaar hun verwarmingsinstallatie verduurzamen met een Nefit warmtepomp en zonne-energie krijgen tot en met 31 december 2017 tot 450 euro retour. Ligt verduurzaming van de installatie niet voor de hand vanwege budget, ruimte of geschiktheid van de woning, dan kunnen uw klanten nog steeds veel energie besparen. De nieuwste generatie HR-ketels, waaronder Nefit 9000i en Nefit TrendLine, bespaart bij een gasverbruik van 2000 m2 zo’n 200 euro op jaarbasis. Dit najaar ontvangen uw klanten 100 tot 150 euro retour bij aanschaf van een nieuwe Nefit HR-ketel. Meer informatie over de actie vindt u op de website van Nefit. Kijk op www.nefit.nl.

Energie Bespaarscan 
Vervangen, verduurzamen of 100% duurzaam? Consumenten die willen weten wat in hun situatie de mogelijkheden zijn, ontvangen snel online advies met de Energie Bespaarscan op www.nefit.nl/duurzaam

 

Thuis in warmtepompen

De energietransitie begint op stoom te raken en steeds meer marktpartijen zien dat warmtepompen snel terrein winnen. Maar wat betekent dat voor u als installateur; kunt u het beste nog even afwachten of toch vol gas geven om bij te blijven? We vroegen het Sander Zuidgeest van de Nederlandse grondlegger van warmtepompen: Itho Daalderop.

Onlangs is Itho Daalderop gestart met een Duurzaam Partner Programma, waarvoor Zuidgeest verantwoordelijk is. We vroegen hem wat dit programma inhoudt en hoe Itho Daalderop de transitie voor zich ziet. Hij legt uit: “Itho Daalderop ziet veel installateurs worstelen met de vraag of ze gewoon moeten doorgaan met cv-ketels of dat ze versneld op warmtepompen moeten overstappen. Volgens recent onderzoek van Uneto-VNI blijkt dat het grootste deel, 70 procent, van de installatiebedrijven op het gebied van de warmtepomp nog in de oriënterende fase zit, of de beslissingen omtrent de warmtepomp nog voor zich uitschuiven. Echter warmtepompen zijn ‘here to stay’ en we zien de markt ervan zo groeien, dat je daar als ondernemer niet omheen kunt. Om de onzekerheden rondom kennis en kunde weg te nemen willen wij als fabrikant onze klanten zo snel zich thuis laten voelen in warmtepompland en daar is het Duurzaam Partner Programma voor opgericht.”

Duurzaam Partner Programma

Itho Daalderop is met een Duurzaam Partner Programma gestart om installateurs te helpen versneld vertrouwd te raken in de wereld van warmtepompen. Bijvoorbeeld door ze te helpen met een BES/BRL certificering en specifieke kennis op te doen over warmtepompen. Ook trainingen over hoe de consument het best geadviseerd en overtuigd kan worden, maken hier onderdeel van uit. Voor meer informatie, mail dpp@ithodaalderop.nl.

Ander verdienmodel voor de installateur

Hoe zou een installateur deze warmtepomptechniek zo snel en succesvol mogelijk onder de knie kunnen krijgen? Zuidgeest: “We zien dat bij warmtepompen het verdienmodel anders ligt. Geef een consument meerdere opties, daar gaat natuurlijk tijd in zitten. Echter veel consumenten vinden het niet raar om voor een goed advies te betalen. Hoe je dat het beste aan kunt pakken leer je in ons Duurzaam Partner Programma. Ook in welke situatie je de beste warmtepomp kiest en op welke andere zaken je goed moet letten, denk aan isolatie, ventilatie et cetera. Warmtepompaanbieders schieten als paddenstoelen uit de grond, iedereen probeert snel een graantje mee te pikken en zich als duurzaamheidsgoeroe neer te zetten. Vertrouw op fabrikanten die al langer dan vandaag bezig zijn met warmtepompen, die hebben gegronde kennis in huis om je als installateur verder te helpen. Ik krijg er zelf een geweldig goed gevoel bij als ik een bedrijf help om succesvol te worden met warmtepompen. Want we verkopen nou eenmaal liever warmtepompen dan cv-ketels, onze slogan is niet voor niets: Climate for life. Maar je moet je als installateur zo snel mogelijk thuis gaan voelen in warmtepompland.”

 

 

Mark Climate Technology introduceert de AIRSTREAM Hybrid

De Mark AIRSTREAM Hybrid is een Eurovent gecertificeerde warmteterugwin-unit voorzien van tegenstroomwisselaar, indirecte adiabatische koeling én een warmtepomp voor naverwarming/koeling.

Aan de luchtkwaliteit in gebouwen worden steeds hogere eisen gesteld. Om aan deze eisen te kunnen voldoen dient er vaak meervoudig geventileerd te worden. Door het toepassen van standaard ventilatie-apparatuur gaat er echter veel energie verloren. Om dit verlies tegen te gaan heeft Mark de AIRSTREAM WTW-unit in het programma. Deze warmteterugwin-unit heeft een rendement tot 90%. Dit houdt in dat 90% van de afgevoerde energie wordt afgegeven aan de verse toevoerlucht. Door dit hoge rendement is in de meeste gevallen geen naverwarming nodig.

De AIRSTREAM is leverbaar in twee uitvoeringen voor zowel binnen- als buitenopstelling. De AIRSTREAM CFX is standaard voorzien van een gecertificeerde hoog rendement tegenstroomwisselaar met bypass. De AIRSTREAM HWX is standaard voorzien van een corrosie-bestendig warmtewiel met een sterk hygroscopische zeoliet coating.

Bij de AIRSTREAM Hybrid is de adiabaat geplaatst in de retour van de wtw-unit. Het voordeel hiervan is dat de absolute vochtigheid van de toevoerlucht niet hoger wordt. Door het bijschakelen van de DX-koeler zal de luchtvochtigheid in de ruimte afnemen. Hierdoor zal de werking van de adiabatische koeling op zeer warme dagen met een hoge luchtvochtigheid nog verder worden verbeterd.

In de winter functioneert de Airstream volledig als HR warmteterugwin-unit en kan de warmtepomp gebruikt worden als naverwarmer. Door toepassing van dit principe kan men ventilerend koelen tegen zeer lage exploitatie- en onderhoudskosten.

De AIRSTREAM wordt o.a. toegepast in kantoren, scholen, appartementencomplexen, werkplaatsen en kleedruimten.

De Mark AIRSTREAM wtw-units zijn EUROVENT en RLT Richtlinie-01 gecertificeerd en voldoen daarnaast volledig aan de huidige eisen van de ErP-verordening 1253/2018 voor ventilatie-producten.

Wilt u meer informatie hierover? Download de informatieve flyer.

Door toepassing van deze warmteterugwin-unit, kan de eindgebruiker eventueel in aanmerking komen voor de EIA regeling. Informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden.

Voordelen:

  • Hoog rendement
  • EIA subsidiabel
  • Zeer lage operationele kosten
  • Milieuvriendelijk systeem
  • Verhoging van de productiviteit
  • Plug & Play configuratie

Download de Airstream brochure voor meer informatie.